Kennisbank

Process Cycle Efficiency (PCE)

Wat is Process Cycle Efficiency (PCE)?

Process Cycle Efficiency (PCE) is een meetinstrument dat binnen Lean management wordt gebruikt om de efficiëntie van een proces te beoordelen. Het meet hoeveel van de totale tijd binnen een proces daadwerkelijk waarde toevoegt voor de klant. Dit is een directe indicator van hoe ‘Lean’ een proces is.

Hoe wordt PCE berekend?

De PCE wordt berekend met de volgende formule:

PCE = (Tijd besteed aan waarde-toevoegende activiteiten / Totaal benodigde tijd voor het proces) x 100%

Waarbij:

  • Waarde-toevoegende activiteiten zijn de stappen in het proces die direct bijdragen aan het eindproduct of de dienst zoals ervaren door de klant.
  • Totaal benodigde tijd voor het proces omvat alle tijd besteed van begin tot eind, inclusief zowel waarde-toevoegende als niet-waarde-toevoegende activiteiten.

Het belang van PCE

Het belangrijkste doel van het verhogen van de PCE is om de tijd te minimaliseren die wordt besteed aan niet-waarde-toevoegende activiteiten — zoals wachten, inspecteren, en overdrachten — en zodoende de totale efficiëntie en effectiviteit van het proces te verhogen. Een hoge PCE betekent dat een groot deel van de procesduur direct waarde toevoegt aan het eindproduct.

Toepassingen en voordelen

  • Identificeren van verspilling: Door PCE te analyseren, kunnen organisaties inzicht krijgen in hoeveel van hun proces werkelijk waarde toevoegt en waar mogelijkheden liggen voor het elimineren van verspilling.
  • Verbeteren van doorlooptijden: Hogere PCE-waarden leiden tot kortere doorlooptijden, omdat minder tijd wordt besteed aan niet-waarde-toevoegende activiteiten.
  • Verhogen van klanttevredenheid: Door efficiëntere processen worden klanten sneller bediend, wat vaak resulteert in hogere klanttevredenheid.

Praktische overwegingen

In de praktijk is een PCE van 100% bijna onmogelijk te bereiken, aangezien er altijd enige mate van noodzakelijke maar niet-waarde-toevoegende activiteit is, zoals logistiek en kwaliteitscontroles. Echter, zelfs de best presterende processen halen zelden een PCE hoger dan 50%. Een lage PCE is een duidelijk signaal dat een proces ruimte heeft voor significante verbetering.

Door continu de PCE te evalueren en te streven naar verbetering, kunnen organisaties hun processen stroomlijnen, de efficiëntie verhogen en beter voldoen aan de behoeften van hun klanten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank