Kennisbank

Procesverbetering

Wat is Procesverbetering?

Procesverbetering verwijst naar de systematische benadering van het optimaliseren van bedrijfsprocessen met het doel de efficiëntie te verhogen, de kwaliteit van de output te verbeteren en de kosten te verlagen. Deze aanpak is fundamenteel verbonden met methodologieën zoals Lean en Six Sigma, die beide gericht zijn op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen.

Lean en Six Sigma in Procesverbetering

 • Lean: Lean focust op het elimineren van alle vormen van verspilling binnen processen. Verspilling kan zich voordoen in de vorm van overproductie, wachttijden, onnodige transporten, overprocessing, overtollige voorraden, onnodige bewegingen, en defecten. Het doel van Lean is om maximale waarde voor de klant te creëren met minimale middelen.
 • Six Sigma: Six Sigma legt de nadruk op het verminderen van variabiliteit en het minimaliseren van defecten in processen. Door het gebruik van datagestuurde analyses en statistische methoden, streeft Six Sigma naar het stabiel en voorspelbaar maken van processen, wat resulteert in hogere klanttevredenheid en lagere operationele kosten.

Belang van Procesverbetering

 • Efficiëntie: Procesverbetering helpt organisaties efficiënter te werken door het verminderen van tijd en middelen die nodig zijn om producten of diensten te leveren.
 • Kwaliteitsverhoging: Door processen te optimaliseren, verbetert de kwaliteit van de output, wat leidt tot tevredenere klanten en minder klachten of retourzendingen.
 • Kostenreductie: Efficiënte processen verminderen de operationele kosten door minder verspilling, minder fouten en lagere voorraadkosten.
 • Competitief Voordeel: Organisaties die continu hun processen verbeteren, blijven voor op concurrenten door snellere, goedkopere en betere producten en diensten aan te bieden.

Implementatie van Procesverbetering

 1. Identificatie van Processen: Bepaal welke processen verbeterd moeten worden door te kijken naar de huidige efficiëntie, kwaliteit, en kosten.
 2. Analyse van het Proces: Analyseer het proces om de huidige knelpunten, verspillingen, en variabiliteiten te identificeren.
 3. Ontwikkelen van Verbeteringen: Stel oplossingen voor om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. Dit kan variëren van kleine aanpassingen tot het herontwerpen van het hele proces.
 4. Implementatie: Voer de verbeteringen uit en monitor de resultaten om te verzekeren dat de gewenste verbeteringen worden behaald.
 5. Continue Evaluatie: Procesverbetering is geen eenmalige taak, maar een voortdurend streven naar excellentie.

Conclusie

Procesverbetering is een essentiële praktijk voor elke organisatie die streeft naar operationele excellentie. Door gebruik te maken van Lean en Six Sigma methodologieën, kunnen organisaties hun processen voortdurend evalueren en verbeteren, wat leidt tot betere prestaties, hogere klanttevredenheid en een sterkere marktpositie. Deze principes zijn ook fundamenteel in trainingen en e-learning cursussen gericht op kwaliteitsmanagement, waar ze professionals uitrusten met de vaardigheden om hun organisaties effectief te transformeren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank