Kennisbank

Project Charter

Wat is een Project Charter?

Een Project Charter is een essentieel document dat gebruikt wordt in  Lean en Six Sigma. Het dient als de startpunt en blauwdruk voor een project, en speelt een cruciale rol in het definiëren, plannen en begeleiden van een project van begin tot einde. Dit document wordt typisch ontwikkeld tijdens de “Define” fase van de DMAIC-methodologie (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).

Doelen van een Project Charter

 1. Definitie van het Project:
  • Het charter omschrijft de belangrijkste doelen en het probleem dat opgelost moet worden, evenals de gewenste uitkomst van het project.
 2. Bepaling van de Scope:
  • Het legt de grenzen en beperkingen van het project vast, en verduidelijkt wat wel en niet binnen de projectscope valt.
 3. Toewijzing van Middelen:
  • Het identificeert de benodigde middelen zoals mensen, tijd en financiën die essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van het project.
 4. Verduidelijking van Verantwoordelijkheden:
  • Het wijst verantwoordelijkheden toe aan teamleden en andere belanghebbenden en definieert hun rollen en verantwoordelijkheden binnen het project.
 5. Creëren van Focus en Motivatie:
  • Het Project Charter biedt een helder begrip van het projectdoel en het belang ervan, wat helpt bij het stimuleren van focus, effectiviteit en motivatie binnen het team.

Belang van een Goed Opgesteld Project Charter

Een goed geformuleerd Project Charter is cruciaal voor het leiden van een project naar succes. Het zorgt voor duidelijke communicatie en afstemming van alle betrokkenen, wat essentieel is voor het effectief beheren van de projectvoortgang en het bereiken van de doelstellingen. Een gebrekkig opgesteld charter kan daarentegen leiden tot verwarring, vertragingen, en uiteindelijk het falen van het project.

Conclusie

Het Project Charter is meer dan een document; het is een fundamenteel hulpmiddel dat de basis legt voor een succesvol projectmanagement en kwaliteitsverbetering binnen Lean en Six Sigma paradigma’s. Door het definiëren van duidelijke doelen, scope, en verantwoordelijkheden, fungeert het als een richtlijn die de projectvoortgang ondersteunt en de kans op succes maximaliseert.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank