Kennisbank

Pugh Matrix

Wat is een Pugh Matrix?

De Pugh Matrix, ook bekend als de beslissingsmatrix, is een systematische en kwantitatieve methode die wordt gebruikt om verschillende alternatieven of opties tegen elkaar af te wegen. Deze techniek is bijzonder nuttig in productontwikkeling, ontwerpevaluatie en besluitvormingsprocessen, waarbij het helpt om de meest geschikte optie te identificeren op basis van verschillende vooraf bepaalde criteria.

Opzetten van een Pugh Matrix

 1. Verticale Criteria en Wegingsfactoren:
  • Belangrijke evaluatiecriteria worden in kolommen geplaatst, elk voorzien van een wegingsfactor die de belangrijkheid van het criterium in de besluitvorming aangeeft.
 2. Horizontale Alternatieven:
  • De verschillende alternatieven die geëvalueerd worden, zoals ontwerpen, concepten of oplossingen, worden in rijen weergegeven.
 3. Baseline:
  • Een kolom wordt gereserveerd voor de ‘baseline’ of de huidige standaard, waartegen alle andere alternatieven worden beoordeeld. Hierbij wordt aan elk criterium een score van nul toegekend, omdat dit de referentie is.
 4. Scoren van Alternatieven:
  • Elk alternatief wordt beoordeeld per criterium met scores die kunnen variëren van negatief (veel slechter dan de standaard) tot positief (veel beter dan de standaard).
 5. Berekenen van Gewogen Scores:
  • De toegekende scores worden vermenigvuldigd met de wegingsfactoren en vervolgens opgeteld om een totale gewogen score voor elk alternatief te bepalen.

Voordelen van de Pugh Matrix

 • Objectieve Vergelijking: Biedt een heldere, gestructureerde manier om alternatieven objectief te beoordelen en te vergelijken.
 • Gestructureerde Besluitvorming: Helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen door expliciet rekening te houden met de relatieve belangrijkheid van verschillende criteria.
 • Transparantie: Maakt de besluitvormingsprocessen transparant voor alle betrokkenen, waardoor de kans op acceptatie van de uiteindelijke beslissing toeneemt.

Toepassingen van de Pugh Matrix

 • Engineering en Ontwerp: Gebruikt voor het evalueren van verschillende ontwerpopties en het kiezen van de meest optimale oplossing.
 • Productontwikkeling: Helpt bij het identificeren van het beste productconcept dat voldoet aan de behoeften van de klant en de technische vereisten.
 • Procesverbetering: Kan worden gebruikt om verschillende procesverbeteringsinitiatieven te beoordelen op basis van hun impact op de efficiëntie en effectiviteit.

Conclusie

De Pugh Matrix is een essentiële tool voor teams en organisaties die streven naar rationele en methodische besluitvorming. Door het gebruik van deze matrix kunnen teams hun beslissingen baseren op een grondige evaluatie van relevante criteria, wat leidt tot betere, meer geïnformeerde en onderbouwde besluiten. Het is een onmisbaar instrument in de toolbox van iedereen die betrokken is bij complexe besluitvormingsprocessen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank