Kennisbank

Quick Response Manufacturing (QRM)

Wat is Quick Response Manufacturing (QRM)?

Quick Response Manufacturing (QRM) is een strategie die gericht is op het verkorten van de doorlooptijden van orders in productieprocessen. Ontwikkeld door Rajan Suri, streeft QRM ernaar organisaties wendbaarder en responsiever te maken, wat essentieel is in snel veranderende markten. De kern van QRM ligt in het verminderen van de tijd tussen het ontvangen van een order en de levering van het eindproduct aan de klant.

Kernprincipes van QRM

 1. Focus op Doorlooptijd:
  • QRM richt zich primair op het drastisch verminderen van doorlooptijden in alle facetten van het productieproces. Het doel is om organisaties in staat te stellen sneller te reageren op klantbehoeften en marktveranderingen.
 2. Cellenstructuur:
  • QRM bevordert het organiseren van productie in modulaire cellen, waar teams verantwoordelijk zijn voor het volledige productieproces van specifieke producten of productgroepen. Dit vermindert de afhankelijkheid van seriële productielijnen, verlaagt wachttijden en verbetert de efficiëntie.
 3. Verkorte Set-up Tijden:
  • Net als bij de Quick Changeover techniek, richt QRM zich op het minimaliseren van set-up tijden om de flexibiliteit van productielijnen te verhogen en snelle omschakelingen tussen verschillende productruns mogelijk te maken.
 4. POLCA Systeem:
  • Het POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards) systeem is een productiebeheersysteem specifiek ontwikkeld voor QRM-omgevingen. Het helpt om productiestromen te synchroniseren en overproductie en overtollige voorraden te minimaliseren.
 5. Organisatiebrede Betrokkenheid:
  • QRM benadrukt het belang van de betrokkenheid van alle medewerkers, van het management tot aan de productievloer. Dit bevordert een cultuur van teamwork, open communicatie en continue verbetering.

Voordelen van Quick Response Manufacturing

 • Verbeterde Klanttevredenheid: Door snellere responstijden op klantvragen en -orders te bieden, verbetert QRM de klanttevredenheid en service.
 • Verminderde Voorraadniveaus: Kortere doorlooptijden resulteren in lagere voorraden, wat kapitaal vrijmaakt en de kosten verlaagt.
 • Flexibiliteit en Marktadaptatie: Snellere omschakelingen en de mogelijkheid om snel op marktveranderingen te reageren geven een bedrijf een concurrentievoordeel.
 • Efficiëntie en Productiviteit: Door de nadruk op het elimineren van verspilling en het verbeteren van de productieflows, verhoogt QRM de algehele efficiëntie en productiviteit.

Conclusie

Quick Response Manufacturing is een geavanceerde productiestrategie die door steeds meer bedrijven wordt toegepast om te voldoen aan de eisen van moderne markten. Door het systematisch verkorten van doorlooptijden en het verhogen van de productie-efficiëntie, stelt QRM bedrijven in staat om meer klantgericht, flexibel en competitief te zijn.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank