Kennisbank

QX Matrix

Wat is een QX Matrix?

De QX Matrix is een methodologisch hulpmiddel gebruikt binnen organisaties om procedures te standaardiseren en systematisch bekende problemen aan te pakken. Dit hulpmiddel faciliteert de identificatie van de onderliggende oorzaken van problemen en helpt bij het formuleren van effectieve corrigerende maatregelen.

Kernfuncties van de QX Matrix

 1. Standaardisatie van Procedures:
  • De QX Matrix begint met het definiëren en standaardiseren van procedures binnen de organisatie. Dit zorgt voor uniforme werkwijzen die consequent worden toegepast op specifieke activiteiten of processen.
 2. Identificatie van Problemen:
  • De matrix wordt gebruikt om bekende problemen of knelpunten binnen deze gestandaardiseerde procedures te identificeren. Analyse van procedurele uitkomsten helpt bij het vaststellen van gebieden waar problemen frequent optreden.
 3. Lokaliseren van Problemen:
  • De QX Matrix assisteert in het lokaliseren van specifieke locaties of stappen binnen de procedures waar problemen zich voordoen. Dit preciseert de bronnen van inefficiënties of fouten.
 4. Suggesties voor Corrigerende Maatregelen:
  • Op basis van de probleemidentificatie en -lokalisatie, stelt de QX Matrix corrigerende maatregelen voor. Deze maatregelen zijn ontworpen om specifieke problemen aan te pakken en zijn gebaseerd op grondige analyse en oorzaakonderzoek.

Voordelen van de QX Matrix

 • Verbeterde Proceskwaliteit: Door het standaardiseren van procedures en systematisch aanpakken van problemen, verbetert de QX Matrix de algemene kwaliteit en consistentie van organisatorische processen.
 • Efficiëntie en Effectiviteit: Het identificeren en corrigeren van problemen leidt tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.
 • Gerichte Probleemoplossing: Door problemen specifiek te lokaliseren, kunnen gerichte en relevante oplossingen worden geïmplementeerd, wat resulteert in duurzamere verbeteringen.

Conclusie

De QX Matrix is een krachtig instrument voor organisaties die streven naar continue verbetering en optimalisatie van hun processen. Door de focus op standaardisatie, systematische probleemidentificatie, en gerichte correctieve acties, helpt de QX Matrix organisaties om hun operationele uitdagingen effectief aan te pakken en hun prestaties te verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank