Kennisbank

RACI Model

Wat is het RACI Model?

Het RACI-model is een tool die wordt gebruikt om de rollen en verantwoordelijkheden binnen projecten en reguliere bedrijfsprocessen duidelijk te definiëren en te communiceren. Het helpt om verwarring over taakverdelingen te minimaliseren en zorgt voor een efficiënte samenwerking binnen teams.

Componenten van het RACI Model

Het acroniem RACI staat voor vier typen verantwoordelijkheden die aan teamleden kunnen worden toegewezen:

 1. Responsible (Verantwoordelijk):
  • Personen die als ‘Responsible’ worden aangemerkt, zijn direct verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak. Zij voeren de acties uit die nodig zijn om een specifieke taak of projectonderdeel te voltooien.
 2. Accountable (Eindverantwoordelijk):
  • De ‘Accountable’ persoon is degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de correcte voltooiing van de taak. Deze persoon moet goedkeuring geven en is het laatste escalatiepunt. Er moet precies één persoon accountable zijn voor elke taak of besluit om ‘too many cooks in the kitchen’ te voorkomen.
 3. Consulted (Geraadpleegd):
  • Personen die als ‘Consulted’ worden aangeduid, zijn diegenen wiens meningen worden gevraagd; over het algemeen zijn dit mensen met expertise of essentiële informatie die nodig is voor het project. Communicatie met geraadpleegden is tweerichtings.
 4. Informed (Geïnformeerd):
  • De ‘Informed’ personen zijn diegenen die op de hoogte worden gehouden van de voortgang of beslissingen. Dit is eenrichtingscommunicatie, bedoeld om betrokkenen op de hoogte te houden.

Voordelen van het RACI Model

 • Duidelijkheid in Rollen en Verantwoordelijkheden: Het RACI-model helpt bij het creëren van duidelijke lijnen over wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, en wie over beslissingen moet worden geraadpleegd of geïnformeerd.
 • Efficiëntie: Door de verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren, kunnen taken efficiënter worden uitgevoerd en wordt overlap in verantwoordelijkheden voorkomen.
 • Verbeterde Communicatie: Het model bevordert open communicatie binnen het team door te specificeren wie er moet worden geraadpleegd en geïnformeerd.

Conclusie:

Het RACI-model is een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement dat, wanneer correct geïmplementeerd, kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie en effectiviteit van een team. Door rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te definiëren, kan het team zich richten op het bereiken van projectdoelen met minimale verwarring en maximale samenwerking.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank