Kennisbank

Range

Wat is de Range?

De Range, of spreidingsbreedte, is een maat die gebruikt wordt om de variatie binnen een dataset te beschrijven. Het wordt berekend door het verschil te nemen tussen de hoogste en de laagste waarde in de dataset. De Range geeft een basisindicatie van hoe ver de data zich uitstrekken van het minimum naar het maximum.

Berekening van de Range

Om de Range te berekenen, volg je deze eenvoudige stappen:

  1. Identificeer de hoogste waarde in de dataset.
  2. Identificeer de laagste waarde in de dataset.
  3. Trek de laagste waarde af van de hoogste waarde:

Range =Hoogste Waarde−Laagste Waarde

Toepassingen van de Range

  • Eerste Analyse: De Range is nuttig in de eerste fasen van dataverkenning om een algemeen idee te krijgen van de spreiding van de gegevens.
  • Eenvoudige Vergelijkingen: Het kan gebruikt worden om snel datasets te vergelijken op het gebied van spreiding, hoewel het minder detail biedt dan andere maatstaven.

Beperkingen van de Range

  • Gevoelig voor Uitschieters: De Range kan sterk beïnvloed worden door uitschieters of extreme waarden, waardoor het een minder betrouwbare maat kan zijn in datasets met abnormale waarden.
  • Gebrek aan Detail: Het biedt geen informatie over de verdeling van waarden tussen het minimum en maximum, en kan daardoor misleidend zijn in het vertegenwoordigen van de ware variabiliteit van de gegevens.

Alternatieven voor de Range

Voor een meer robuuste analyse van de spreiding binnen een dataset zijn er andere statistische maten die meer informatie bieden en minder gevoelig zijn voor uitschieters:

  • Interkwartielafstand (IQR): Meet het verschil tussen het 25e en 75e percentiel van de dataset, wat een betere indicatie geeft van de centrale spreiding.
  • Standaardafwijking en Variantie: Deze maten geven een nauwkeuriger beeld van hoe de data rond het gemiddelde zijn verdeeld.

Conclusie

Hoewel de Range een nuttige en eenvoudige maat is voor de spreiding in een dataset, is het belangrijk om zijn beperkingen te erkennen, vooral in de aanwezigheid van uitschieters. Voor gedetailleerdere analyses zijn meer geavanceerde statistische maten zoals de IQR, standaardafwijking, en variantie aan te bevelen. Het kiezen van de juiste maat voor spreiding hangt af van de specifieke kenmerken van de dataset en de analytische doelen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank