Kennisbank

RASCI Model

Wat is het RASCI Model?

Het RASCI-model is een uitgebreide variant van het bekende RACI-model, gebruikt om de rollen en verantwoordelijkheden binnen projecten en processen duidelijk te definiëren. Het voegt een extra dimensie toe – de “Support” rol – om nadruk te leggen op de ondersteuning die nodig is voor de uitvoering van taken.

Rollen in het RASCI Model

 1. Responsible (Verantwoordelijk):
  • Personen die de ‘Responsible’ rol hebben, zijn direct verantwoordelijk voor het uitvoeren van de taken. Zij doen het feitelijke werk en zorgen dat de activiteiten worden voltooid.
 2. Accountable (Eindverantwoordelijk):
  • De ‘Accountable’ persoon heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het succesvol afronden van de taak of het project. Deze persoon heeft de autoriteit om beslissingen te nemen en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.
 3. Support (Ondersteunt):
  • Personen in de ‘Support’ rol bieden hulp en resources aan degenen die verantwoordelijk zijn. Deze ondersteuning kan variëren van technische hulp tot het leveren van de nodige middelen om taken efficiënt uit te voeren.
 4. Consulted (Geraadpleegd):
  • De ‘Consulted’ rol omvat experts of belanghebbenden die waardevolle inzichten of adviezen bieden die van belang zijn voor het project. Hun input wordt vaak gevraagd voordat beslissingen worden genomen.
 5. Informed (Geïnformeerd):
  • Personen in de ‘Informed’ rol worden op de hoogte gehouden van de voortgang en belangrijke beslissingen van het project. Dit zorgt ervoor dat zij adequaat geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen zonder direct betrokken te zijn bij de besluitvorming.

Belang van het RASCI Model

 • Verduidelijking van Verantwoordelijkheden: Het RASCI-model helpt bij het verduidelijken wie wat doet in een project of proces, waardoor de efficiëntie en effectiviteit worden verhoogd.
 • Verbeterde Samenwerking: Door elk teamlid duidelijke rollen en verantwoordelijkheden te geven, verbetert de samenwerking en communicatie binnen het team.
 • Efficiënte Resource Allocatie: De ‘Support’ rol benadrukt het belang van adequate ondersteuning voor de uitvoerende taken, wat leidt tot een betere allocatie van middelen en een soepelere uitvoering van projecten.

Toepassing van het RASCI Model

Het RASCI-model wordt toegepast in uiteenlopende industrieën en projectomgevingen, vooral waar complexe taken en meerdere stakeholders betrokken zijn. Het is bijzonder nuttig in situaties waar duidelijkheid over ieders bijdrage aan het project essentieel is voor het succes.

Conclusie

Het RASCI-model is een effectief hulpmiddel voor het managen van rollen en verantwoordelijkheden in complexe projecten en processen. Door extra nadruk te leggen op ondersteunende taken biedt het model een completere kijk op de dynamiek van teamwerk en projectmanagement. Dit resulteert in heldere verwachtingen, betere samenwerking en succesvolle projectuitvoering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank