Kennisbank

Regelkaart (Control Chart)

Wat is een Regelkaart?

Een regelkaart, ook bekend als een control chart, is een grafisch hulpmiddel dat essentieel is voor Statistische Procescontrole (SPC). Ontwikkeld in de jaren ’20 door Walter A. Shewhart, is het een fundamenteel instrument geworden voor kwaliteitsbeheer en procesverbetering. Regelkaarten worden gebruikt om de prestaties van een proces over tijd te monitoren en te analyseren.

Doel van een Regelkaart

Het primaire doel van een regelkaart is om te bepalen of een proces zich binnen een staat van statistische controle bevindt, wat aangeeft dat het normaal en voorspelbaar functioneert zonder invloeden van speciale oorzaken van variatie.

Kenmerken van een Regelkaart

  • Data Visualisatie: Door procesgegevens te plotten, helpt een regelkaart bij het visualiseren van trends, patronen en uitschieters die over tijd ontstaan.
  • Identificatie van Variatie: Het onderscheidt gewone procesvariatie van variaties die interventie vereisen door speciale oorzaken.
  • Preventieve Actie: Regelkaarten stellen gebruikers in staat proactief kwaliteitsissues aan te pakken voordat ze escaleren, door vroegtijdige signalen van procesveranderingen.

Hoe Werkt een Regelkaart?

  1. Gegevensverzameling: Continue of periodieke verzameling van procesdata.
  2. Berekening van Limieten: Bepalen van de bovenste en onderste controlelimieten (UCL en LCL) die de verwachte grenzen van procesvariatie definiëren.
  3. Dataplotting: Het plotten van procesgegevens in de tijd met markeringen voor de gemiddelde waarde en controlelimieten.
  4. Analyse: Beoordelen van de geplotte gegevens om te bepalen of het proces binnen de controlelimieten valt of dat er patronen zijn die wijzen op speciale oorzaken.

Conclusie

Regelkaarten zijn een krachtig instrument binnen het kwaliteitsmanagement, dat niet alleen de mogelijkheid biedt om de huidige staat van een proces te begrijpen, maar ook de basis legt voor continue verbeteringen en proactieve kwaliteitscontrole. Ze zijn onmisbaar in industrieën waar kwaliteit en efficiëntie essentieel zijn, en ze stimuleren een cultuur van statistisch denken en gegevensgestuurde besluitvorming.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank