Kennisbank

Reproducibility (Reproduceerbaarheid)

Wat is Reproducibility (Reproduceerbaarheid) in Meetsystemen?

Reproduceerbaarheid is een aspect van de prestaties van meetsystemen, vooral binnen de context van kwaliteitscontrole en procesbeheer. Het verwijst naar het vermogen van het meetsysteem om consistente resultaten te leveren wanneer verschillende operators metingen uitvoeren onder vergelijkbare omstandigheden.

Belang van Reproduceerbaarheid

 • Consistentie Tussen Operators: Reproduceerbaarheid zorgt ervoor dat, ongeacht wie de meting uitvoert, de resultaten consistent en betrouwbaar zijn.
 • Vermindering van Variabiliteit: Door de reproduceerbaarheid te verbeteren, wordt de variabiliteit die wordt geïntroduceerd door verschillende operators geminimaliseerd.
 • Verbetering van Proceskwaliteit: Hoge reproduceerbaarheid is cruciaal voor het handhaven van de kwaliteitsstandaarden in productie- en testprocessen.

Evaluatie van Reproduceerbaarheid

Reproduceerbaarheid wordt vaak beoordeeld als onderdeel van een Gauge R&R (Gauge Repeatability and Reproducibility) -analyse. Deze analyse helpt bij het identificeren en kwantificeren van de bijdrage van verschillende bronnen van meetfouten, waaronder:

 • Operatorvariatie: Verschillen in meetresultaten die toe te schrijven zijn aan de individuele technieken of interpretaties van de operators.
 • Instrumentvariatie: Variatie in meetresultaten die gerelateerd is aan het gebruikte instrument of de gebruikte meetapparatuur.

Problemen met Lage Reproduceerbaarheid

Lage reproduceerbaarheid in een meetsysteem kan leiden tot:

 • Onbetrouwbare Gegevens: Resultaten die niet consistent zijn over verschillende operators, wat kan leiden tot twijfel over de nauwkeurigheid van de gegevens.
 • Productafwijkingen: In productieomgevingen kan slechte reproduceerbaarheid resulteren in producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen.
 • Inefficiëntie in Kwaliteitscontrole: Meer tijd en middelen zijn nodig om de oorzaak van de variabiliteit te identificeren en op te lossen.

Verbetering van Reproduceerbaarheid

 • Standaardisatie van Meetprocedures: Zorg ervoor dat alle operators getraind zijn in dezelfde meetprocedures en -technieken.
 • Regelmatige Training en Kalibratie: Regelmatige training van personeel en kalibratie van meetapparatuur helpen om de variabiliteit tussen operators te verminderen.
 • Gebruik van Gedetailleerde Protocollen: Implementeer gedetailleerde en strikte meetprotocollen om interpretatieverschillen te minimaliseren.

Voorbeeld in Praktijk

In een productiefaciliteit waar meerdere operators de afmetingen van componenten meten, kan de reproduceerbaarheid van metingen direct van invloed zijn op de uniformiteit en kwaliteit van het eindproduct. Door de reproduceerbaarheid te verbeteren, zorgen bedrijven ervoor dat alle componenten consistent worden geproduceerd volgens de specificaties, ongeacht de operator.

Conclusie

Reproduceerbaarheid is van cruciaal belang in meetsystemen, vooral wanneer nauwkeurigheid en betrouwbaarheid essentieel zijn voor het productieproces en kwaliteitsbeheer. Het waarborgen van goede reproduceerbaarheid door training, standaardisatie en regelmatige kalibratie helpt bij het handhaven van hoge kwaliteitsstandaarden en het efficiënt functioneren van processen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank