Kennisbank

Residu-analyse

Wat is Residu-analyse?

Residu-analyse is een techniek in de statistiek die gebruikt wordt om de adequaatheid van een statistisch model te beoordelen. Deze analyse focust op de verschillen, of residuen, tussen voorspelde waarden door het model en de werkelijk geobserveerde waarden in een dataset.

Belang van Residu-analyse

 • Model Evaluatie: Het helpt om te beoordelen hoe goed een statistisch model past bij de daadwerkelijke gegevens.
 • Identificatie van Modeltekortkomingen: Door residuen te analyseren, kunnen onderliggende problemen in het model worden geïdentificeerd en aangepast.

Kernaspecten van Residu-analyse

 1. Onafhankelijkheid van Residuen:
  • Residuen moeten onderling onafhankelijk zijn, wat betekent dat de fouten in het model niet gerelateerd zijn aan elkaar. Het controleren op autocorrelatie is essentieel om te zorgen dat opeenvolgende voorspellingen niet gecorreleerd zijn.
 2. Normale Verdeling van Residuen:
  • Voor veel statistische tests en schattingen is het wenselijk dat residuen normaal verdeeld zijn. Dit kan worden gecontroleerd met hulpmiddelen zoals histogrammen en Q-Q plots.
 3. Gelijke spreiding:
  • De spreiding van de residuen moet consistent zijn over het bereik van gemeten waarden. Als de spreiding van de residuen varieert (heteroscedasticiteit), kan dit de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het model aantasten.
 4. Identificatie van Uitschieters (Outliers):
  • Het opsporen van uitschieters binnen de residuen is belangrijk omdat ze kunnen wijzen op anomalieën in de data of problemen binnen het model.

Toepassingen van Residu-analyse

 • Verbetering van Modellen: Door het identificeren van patronen of afwijkingen in de residuen, kunnen statistische modellen worden verfijnd voor betere nauwkeurigheid.
 • Validatie van Modelaannames: Residu-analyse wordt gebruikt om te verifiëren of de aannames van het model, zoals de verdeling en onafhankelijkheid van de fouten, geldig zijn.

Conclusie

Residu-analyse is een fundamenteel element van de statistische modelvalidatie. Het biedt inzicht in de effectiviteit en nauwkeurigheid van een model en is onmisbaar voor het uitvoeren van betrouwbare en zinvolle data-analyse. Een grondige uitvoering van residu-analyse zorgt ervoor dat modellen niet alleen theoretisch correct zijn, maar ook praktisch bruikbaar voor voorspellingen en besluitvorming.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank