Kennisbank

Risicoanalyse

Wat is Risicoanalyse?

Risicoanalyse is een systematisch proces dat gebruikt wordt om potentiële risico’s binnen een project, proces, of situatie te identificeren, te beoordelen, en te beheren. Het doel van risicoanalyse is het voorbereiden op en minimaliseren van de impact van negatieve gebeurtenissen die de doelstellingen van een organisatie kunnen beïnvloeden.

Stappen in Risicoanalyse

 1. Identificatie van Risico’s:
  • Alle mogelijke risico’s die het project of proces kunnen beïnvloeden worden geïdentificeerd. Dit omvat het onderzoeken van zowel interne als externe factoren die potentiële bedreigingen vormen.
 2. Kans en Impact Evaluatie:
  • Risico’s worden beoordeeld op hun waarschijnlijkheid van voorkomen (kans) en de mogelijke gevolgen (impact) als ze zich voordoen. Deze evaluatie helpt bij het prioriteren van risico’s.
 3. Risicomatrix:
  • De beoordeelde risico’s worden weergegeven in een risicomatrix, een tool die risico’s categoriseert op basis van hun kans en impact. Deze visualisatie helpt organisaties om snel te bepalen welke risico’s onmiddellijke aandacht vereisen.
 4. Tegenmaatregelen en Beheer:
  • Voor de prioritaire risico’s worden beheersstrategieën ontwikkeld. Dit kan het verminderen, vermijden, overdragen of accepteren van risico’s omvatten. Risicobeheer is een continu proces dat actief blijft gedurende de levenscyclus van een project of bedrijfsproces.

Belang van Risicoanalyse

 • Proactieve Planning: Stelt organisaties in staat om proactief te plannen voor onvoorziene gebeurtenissen, waardoor de kans op negatieve gevolgen wordt verkleind.
 • Efficiënte Resource Allocatie: Helpt bij het efficiënt toewijzen van middelen door te focussen op de belangrijkste risico’s.
 • Verbeterde Besluitvorming: Door een grondige analyse van potentiële risico’s kunnen betere en meer geïnformeerde beslissingen worden genomen.
 • Kostenbeheersing: Voorkomt significante verliezen door risico’s vroegtijdig te identificeren en te beheren.

Conclusie

Risicoanalyse is een essentiële praktijk voor elke organisatie die gericht is op duurzaam succes. Het biedt een gestructureerde aanpak voor het omgaan met onzekerheid en het beheren van potentieel negatieve gebeurtenissen. Met een effectieve risicoanalyse kunnen organisaties niet alleen hun blootstelling aan risico’s verminderen, maar ook hun algemene veerkracht en capaciteit voor crisisbeheersing versterken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank