Kennisbank

Risicoprioriteitsnummer (RPN)

Wat is een Risicoprioriteitsnummer (RPN)?

Het Risicoprioriteitsnummer, of RPN, is een numerieke waarde die wordt gebruikt binnen Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) om het risico van specifieke fouten of storingen in een proces, product of systeem te kwantificeren. Deze score helpt organisaties bij het identificeren en prioriteren van risico’s op basis van hun ernst, frequentie van voorkomen en detecteerbaarheid.

Berekening van RPN

RPN wordt berekend door de volgende drie factoren met elkaar te vermenigvuldigen:

  1. Ernst (Severity): Een score die aangeeft hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn als de fout optreedt. Deze score varieert typisch van 1 tot 10, waarbij 10 aangeeft dat de gevolgen zeer ernstig zijn.
  2. Frequentie (Occurrence): Een score die aangeeft hoe vaak de fout naar verwachting zal optreden. Ook deze wordt meestal gescoord van 1 tot 10, met 10 als indicatie voor een hoge frequentie van voorkomen.
  3. Ontdekkingskans (Detection): Een score die de waarschijnlijkheid weergeeft dat de fout wordt ontdekt voordat deze consequenties heeft. Deze score loopt eveneens van 1 tot 10, waarbij een hogere score een grotere kans op detectie betekent.

Formule voor RPN

RPN=Ernst×Frequentie×Ontdekkingskans

Gebruik van RPN in Risicobeheer

  • Risico-evaluatie: RPN stelt organisaties in staat om risico’s te evalueren en te rangschikken op basis van hun potentiële impact op de organisatie. Dit is cruciaal voor het effectief beheren en toewijzen van middelen.
  • Prioriteitsstelling van Acties: Risico’s met een hoge RPN worden als prioritair beschouwd voor interventie. Acties kunnen variëren van ontwerpaanpassingen tot het implementeren van strengere controles of procesverbeteringen.
  • Verbetering van Veiligheid en Kwaliteit: Door te focussen op de hoogste RPN-scores, kunnen organisaties de meest kritieke punten aanpakken om de veiligheid en kwaliteit van hun processen of producten te verbeteren.

Conclusie

Het gebruik van het RPN binnen FMEA biedt een systematische benadering voor het identificeren, beoordelen en prioriteren van potentiële risico’s in elke bedrijfsomgeving. Door gebruik te maken van RPN kunnen organisaties proactief handelen om risico’s te verminderen en de algemene betrouwbaarheid en veiligheid van hun producten of processen te verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank