Kennisbank

Rolled Throughput Yield (RTY)

Wat is Rolled Throughput Yield (RTY)?

Rolled Throughput Yield (RTY) is een indicator in kwaliteitsmanagement en procesverbetering die de waarschijnlijkheid meet dat een product of proces succesvol wordt voltooid zonder defecten of fouten tijdens alle opeenvolgende stappen in een proces.

Berekening van RTY

RTY wordt berekend door de yields van elke individuele stap in een proces met elkaar te vermenigvuldigen. Elke stap heeft een bepaalde kans om een product zonder defecten te produceren, uitgedrukt als een fractie of percentage. Bijvoorbeeld, een yield van 95% in een stap wordt uitgedrukt als 0,95.

Formule:

RTY = FPY (Processtap 1) * FPY (Processtap 2) * … * FPY (Processtap N)

Elke FPY voor elke processtap wordt berekend door het aantal eenheden dat succesvol door die stap komt (zonder herwerking of afkeuring) te delen door het totaal aantal eenheden dat in die stap binnenkomt.

Bijvoorbeeld, als er drie processtappen zijn met FPY-waarden van respectievelijk 0,90 (90%), 0,80 (80%) en 0,95 (95%), dan is de RTY:

RTY = 0,90 * 0,80 * 0,95 = 0,684 (of 68,4%).

Dit betekent dat slechts 68,4% van de eenheden foutloos door alle stappen van het proces gaat zonder herwerking. De lage RTY (in vergelijking met individuele FPY’s) illustreert het cumulatieve effect van fouten in een multi-step proces.

Gebruik van RTY

  • Kwaliteitsbeoordeling: RTY is een waardevolle maatstaf voor het beoordelen van de algehele kwaliteit van een proces. Een lagere RTY duidt op een grotere kans op defecten, wat aanleiding kan geven tot verdere analyse en verbetering.
  • Procesverbetering: Organisaties gebruiken RTY om te identificeren welke stappen in het proces verbetering behoeven. Door zich te richten op stappen met lage yields, kunnen ze de algehele kwaliteit en effectiviteit van het proces verhogen.

Voordelen van RTY

  • Gerichte Verbeteringen: RTY helpt organisaties om specifieke gebieden binnen hun processen te identificeren die verbetering behoeven, waardoor gerichte inspanningen mogelijk worden.
  • Verhoogde Procesefficiëntie: Door de procesefficiëntie te verhogen, vermindert RTY de kosten die verbonden zijn aan defecten en herwerk.
  • Verbeterde Klanttevredenheid: Hogere RTY-waarden leiden tot producten van hogere kwaliteit die consistent voldoen aan klantverwachtingen.

Conclusie

Rolled Throughput Yield biedt inzicht in de effectiviteit van het volledige proces van begin tot eind. Het is een essentiële tool voor elke organisatie die streeft naar uitmuntendheid in kwaliteitsmanagement en voortdurende verbetering van hun operationele processen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank