Kennisbank

Root Cause (KernOorzaak)

Wat is een Root Cause?

De term “root cause” verwijst naar de kernoorzaak of reden achter een specifiek probleem, defect, incident, of fout binnen een proces of systeem. Het identificeren van de root cause is cruciaal om effectieve oplossingen te implementeren en herhaling van het probleem te voorkomen.

Belang van Root Cause Analysis (RCA)

Root Cause Analysis (RCA) is een gestructureerde methode die gebruikt wordt om verder te kijken dan de oppervlakkige symptomen van een probleem en de werkelijke oorzaak te ontdekken. Deze aanpak helpt organisaties om:

  • Problemen fundamenteel op te lossen: Door de diepere oorzaken aan te pakken, niet alleen de direct zichtbare symptomen.
  • Preventieve maatregelen te implementeren: Om toekomstige incidenten te voorkomen door verbeteringen en correcties op de juiste plaatsen aan te brengen.

Voorbeeld van Root Cause Analysis

Stel, een autofabrikant ondervindt herhaaldelijk problemen met de betrouwbaarheid van een bepaald automodel. Onderzoek kan uitwijzen dat de oorzaak niet ligt bij de onderdelen zelf, maar bij onvoldoende scholing van de technici die de eindmontage uitvoeren. De root cause is dan het gebrek aan training, niet de kwaliteit van de onderdelen.

Tools voor Root Cause Analysis

  • 5 Whys: Een eenvoudige maar effectieve techniek waarbij door herhaaldelijk “Waarom?” te vragen, de onderliggende oorzaak van een probleem wordt blootgelegd.
  • Ishikawa-diagram (Visgraatdiagram): Helpt bij het visueel in kaart brengen van de oorzaak en gevolg relaties die bijdragen aan het specifieke probleem.
  • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): Een systematische methode voor het identificeren van mogelijke fouten in een ontwerp of proces.

Voordelen van het Aanpakken van de Root Cause

  • Verhoogde Procesefficiëntie: Door terugkerende problemen bij de bron aan te pakken, worden processen efficiënter.
  • Kostenbesparing: Voorkomt de herhaalde kosten van het omgaan met hetzelfde probleem.
  • Verbeterde Klanttevredenheid: Leidt tot betrouwbaardere producten en diensten.

Conclusie

Het identificeren en aanpakken van de root cause is een fundamentele stap in probleemanalyse en procesverbetering. Het helpt organisaties om niet alleen tijdelijke oplossingen te implementeren, maar ook om duurzame veranderingen door te voeren die de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun operaties verbeteren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank