Kennisbank

RunChart

Wat is een RunChart?

Een RunChart is een grafisch hulpmiddel dat in procesbeheer en kwaliteitsmanagement wordt gebruikt om de stabiliteit van een proces te beoordelen en trends en patronen in gegevens over een bepaalde periode te identificeren. Het is een eenvoudige maar effectieve tool voor het monitoren van procesprestaties.

Kernaspecten van een RunChart

 1. Processtabiliteit:
  • Een RunChart helpt bij het bepalen of een proces stabiel is. Stabiliteit wordt geïdentificeerd wanneer de data binnen een verwachte variatie valt, zonder significante uitschieters of ongebruikelijke patronen.
 2. Identificeren van Trends:
  • De grafiek kan worden gebruikt om opwaartse, neerwaartse of stabiele trends in gegevens te tonen. Het herkennen van deze trends is cruciaal voor het vroegtijdig signaleren van potentiële problemen of verbetermogelijkheden binnen het proces.
 3. Seizoensgebondenheid:
  • RunCharts kunnen helpen bij het identificeren van seizoensgebonden patronen zoals regelmatige pieken en dalen die afhankelijk zijn van de tijd van het jaar, wat nuttig is voor het plannen en aanpassen van processen.
 4. Detectie van Speciale Oorzaken:
  • Eventuele speciale oorzaken van variatie, zoals plotselinge verschuivingen of uitschieters, worden zichtbaar in een Run Chart. Dit kan wijzen op externe invloeden of interne proceswijzigingen die aandacht vereisen.
 5. Dataverzameling en Interpretatie:
  • RunCharts zijn afhankelijk van data verzameld over tijd, zoals dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse metingen. De juiste interpretatie van deze data helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen voor procesverbetering.

Gebruik van RunCharts

 • Continue Monitoring: RunCharts worden gebruikt voor continue monitoring van kwaliteit en processtabiliteit in industrieën zoals gezondheidszorg, productie en diensten.
 • Probleemanalyse: Door patronen en trends in de data te analyseren, kunnen specifieke problemen worden geïdentificeerd en aangepakt.
 • Prestatiebeoordeling: Ze bieden een visuele weergave van prestaties over tijd, waardoor het gemakkelijker wordt om de impact van wijzigingen in het proces te beoordelen.

Voordelen van RunCharts

 • Eenvoud en Toegankelijkheid: RunCharts zijn relatief eenvoudig te maken en te interpreteren, wat ze toegankelijk maakt voor mensen zonder uitgebreide statistische training.
 • Vroege Waarschuwing: Ze kunnen vroege waarschuwingssignalen geven voor verslechterende procesprestaties, waardoor tijdige interventies mogelijk zijn.
 • Verbeterde Besluitvorming: Door continue monitoring en analyse van trends kunnen betere besluitvormingsprocessen worden ondersteund.

Conclusie

RunCharts zijn een waardevol instrument binnen kwaliteitsmanagement en procesverbetering. Ze bieden niet alleen inzicht in de huidige staat van een proces, maar helpen ook bij het identificeren van verbeterpunten en het evalueren van de effectiviteit van ingevoerde veranderingen. 

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank