Kennisbank

Sample Size (Steekproefgrootte)

Wat is Steekproefgrootte?

Steekproefgrootte, vaak aangeduid als ‘n’, is het aantal individuele eenheden of observaties dat wordt opgenomen in een steekproef uit een grotere populatie. Het is een fundamentele parameter in statistische analyses en onderzoek, cruciaal voor het verkrijgen van representatieve en betrouwbare resultaten.

Belang van Steekproefgrootte

 1. Representativiteit:
  • Een adequate steekproefgrootte zorgt ervoor dat de steekproef een goede afspiegeling is van de gehele populatie, waardoor de generaliseerbaarheid van de resultaten wordt vergroot.
 2. Betrouwbaarheid:
  • Grotere steekproeven verminderen de invloed van toevalsvariabiliteit en verhogen de betrouwbaarheid van de schattingen van populatieparameters zoals gemiddelden en varianties.
 3. Precisie:
  • Een grotere steekproefgrootte verkleint de foutmarge en verhoogt de precisie van de schattingen, wat leidt tot nauwkeurigere conclusies.
 4. Kosten en Middelen:
  • Het kiezen van de steekproefgrootte vereist een evenwicht tussen de gewenste nauwkeurigheid en de beschikbare middelen. Grotere steekproeven zijn vaak kostbaarder en tijdrovender.
 5. Statistische Kracht:
  • In hypothese-toetsing bepaalt de steekproefgrootte mede de statistische kracht, oftewel het vermogen van de test om een werkelijk bestaand effect te detecteren.
 6. Betrouwbaarheidsintervallen:
  • Grotere steekproeven leiden tot smallere betrouwbaarheidsintervallen, waardoor de zekerheid over de schattingen toeneemt.

Factoren die de Steekproefgrootte Beïnvloeden

 • Populatiegrootte: Hoe groter de populatie, hoe groter de steekproefgrootte kan zijn voor een nauwkeurige schatting.
 • Variabiliteit in de Populatie: Meer variabiliteit vereist een grotere steekproef om dezelfde mate van precisie te bereiken.
 • Confidentieniveau: Hoe hoger het gewenste confidentieniveau (vaak 95% of 99%), hoe groter de benodigde steekproef.
 • Acceptabele Foutmarge: Hoe kleiner de foutmarge die men bereid is te accepteren, hoe groter de benodigde steekproefgrootte.

Toepassingen van Steekproefgrootte

Steekproefgrootte is essentieel in vele gebieden, waaronder marktonderzoek, klinische studies, onderwijsbeoordelingen, en politieke peilingen. Een correct bepaalde steekproefgrootte zorgt ervoor dat de resultaten van deze studies geldig en toepasbaar zijn op de gehele populatie.

Conclusie

De keuze van de steekproefgrootte is een cruciaal onderdeel van de onderzoeksplanning en statistische analyse. Een zorgvuldig gekozen steekproefgrootte zorgt ervoor dat de onderzoeksresultaten betrouwbaar, nauwkeurig en generaliseerbaar zijn naar de gehele populatie. Het is daarom belangrijk om deze keuze te baseren op statistische principes en praktische overwegingen om de integriteit van het onderzoek te waarborgen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank