Kennisbank

SCAMPER

Wat is SCAMPER?

SCAMPER is een creatieve denktechniek die gebruikt wordt om nieuwe ideeën te genereren of bestaande concepten te verbeteren. Het is een acroniem dat staat voor Substitute (Vervangen), Combine (Combineren), Adapt (Aanpassen), Modify (Aanpassen/Wijzigen), Put to another use (Herbestemmen), Eliminate (Elimineren), en Reverse/Rearrange (Omkering/Omzetting).

Componenten van SCAMPER

 1. Substitute (Vervangen):
  • Overweeg elementen van het product of proces te vervangen om functionaliteit te verbeteren of kosten te verlagen. Dit kan betrekking hebben op materialen, processen of zelfs mensen.
 2. Combine (Combineren):
  • Combineer verschillende aspecten of functies van producten om unieke oplossingen te creëren. Dit kan leiden tot het samensmelten van functies of het integreren van producten om nieuwe markten aan te boren.
 3. Adapt (Aanpassen):
  • Pas bestaande ideeën of producten aan om ze geschikt te maken voor nieuwe toepassingen of omstandigheden. Dit kan een wijziging van ontwerp zijn om te voldoen aan nieuwe behoeften of technologieën.
 4. Modify (Wijzigen):
  • Overweeg wat er veranderd kan worden aan het huidige idee of product, zoals veranderingen in maat, vorm, en andere eigenschappen, om de aantrekkelijkheid of functionaliteit te verbeteren.
 5. Put to another use (Herbestemmen):
  • Denk na over hoe het product of de ideeën op nieuwe manieren gebruikt kunnen worden. Dit kan nieuwe markten of toepassingen voor bestaande producten onthullen.
 6. Eliminate (Elimineren):
  • Kijk kritisch naar wat verwijderd kan worden zonder de functionaliteit te beïnvloeden. Dit proces van vereenvoudiging kan leiden tot een efficiënter of kosteneffectiever product.
 7. Reverse/Rearrange (Omkering/Omzetting):
  • Overweeg de huidige volgorde of configuratie om te draaien of opnieuw te rangschikken. Dit kan resulteren in een meer efficiënt proces of innovatieve productdesigns.

Toepassing van SCAMPER

 • Productontwikkeling: SCAMPER is een essentieel hulpmiddel voor R&D-teams om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te verbeteren.
 • Probleemoplossing: De techniek kan worden gebruikt om oplossingen voor complexe problemen te genereren door traditionele benaderingen te heroverwegen.
 • Brainstormsessies: SCAMPER bevordert creatief denken in teams door het bieden van een gestructureerde aanpak om ideeën te verkennen.

Voordelen van SCAMPER

 • Innovatie: Helpt organisaties bij het doorbreken van conventioneel denken en het bevorderen van innovatie.
 • Flexibiliteit: Kan worden toegepast op bijna elk aspect van bedrijfsprocessen, van marketing tot productontwikkeling.
 • Eenvoud: Biedt een eenvoudige en directe manier om ideeën te genereren en te verbeteren.

Conclusie

De SCAMPER-techniek is een krachtig instrument voor iedereen die betrokken is bij het verbeteren van producten, diensten of processen. Door systematisch elk element van SCAMPER toe te passen, kunnen teams onconventionele oplossingen en benaderingen ontdekken die tot doorbraken in creativiteit en innovatie leiden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank