Kennisbank

Single-Minute Exchange of Die (SMED)

Wat is SMED?

Single-Minute Exchange of Die (SMED) is een lean manufacturing techniek die is ontwikkeld door Shigeo Shingo voor het snel en efficiënt omstellen van productieprocessen. Het doel van SMED is om de omsteltijden te verminderen tot minder dan tien minuten (single-minute), waardoor de productieprocessen minder tijd verliezen en meer flexibel worden.

Doel van SMED

SMED streeft ernaar de tijd en kosten van machineomstelling te minimaliseren om flexibiliteit in het productieproces te vergroten en de efficiëntie te verbeteren. Dit stelt productiefaciliteiten in staat kleinere batches te draaien en sneller te reageren op veranderingen in de vraag zonder de productiekosten significant te verhogen.

Kernprincipes van SMED

 1. Scheiding van interne en externe omsteltijden:
  • Interne Omsteltijden: Activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden als de machine niet in gebruik is, zoals het verwisselen van een mal of matrijs.
  • Externe Omsteltijden: Activiteiten die plaatsvinden terwijl de machine nog draait of gestopt is, zoals het klaarzetten van gereedschap.
 2. Conversie van interne naar externe omsteltijden: Door zoveel mogelijk voorbereidende werkzaamheden te verplaatsen naar de tijd dat de machine nog draait, worden de werkelijke stoptijden geminimaliseerd.
 3. Stroomlijnen van alle aspecten van de omstelling: Dit omvat het standaardiseren van componenten, het gebruik van snelsluitmechanismen, en het trainen van personeel in efficiënte omsteltechnieken.

Stappen in de Implementatie van SMED

 1. Documenteer het huidige proces: Observeer en noteer alle stappen in het omstelproces.
 2. Classificeer de omstelactiviteiten: Identificeer welke activiteiten intern en welke extern zijn.
 3. Verplaats interne naar externe activiteiten: Kijk hoe veel mogelijk interne activiteiten naar externe activiteiten omgezet kunnen worden.
 4. Optimaliseer de resterende interne activiteiten: Vereenvoudig en versnel de noodzakelijke interne activiteiten.
 5. Standaardiseer het nieuwe proces: Ontwikkel standaard werkprocedures voor het omstellen, en train het personeel om deze procedures consistent toe te passen.

Voordelen van SMED

 • Verminderde stilstandtijd: Productielijnen hebben minder downtime, wat leidt tot hogere productiviteit en efficiëntie.
 • Grotere flexibiliteit: Mogelijkheid om kleinere batchgroottes te produceren zonder aanzienlijke kostenstijgingen, wat belangrijk is in een markt die snelle productwisselingen vereist.
 • Lagere kosten: Minder verspilling van tijd en middelen, en de mogelijkheid om op aanvraag te produceren in plaats van grote voorraden aan te houden.

Conclusie

SMED is een fundamentele lean techniek die essentieel is voor bedrijven die streven naar snelle omstellingen en flexibiliteit in hun productieprocessen. Door effectief de principes van SMED toe te passen, kunnen organisaties hun operationele efficiëntie verbeteren en beter voldoen aan de veranderende klantvraag.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank