Kennisbank

SIPOC

Wat is SIPOC?

SIPOC is een afkorting voor Supplier, Input, Process, Output, en Customer. Het is een tool die wordt gebruikt in procesmanagement en kwaliteitsverbetering, zoals Lean en Six Sigma, om de belangrijke elementen van een proces op een eenvoudige en visuele manier weer te geven. SIPOC helpt teams om het proces van begin tot eind te begrijpen, waardoor het makkelijker wordt om verbeterpunten te identificeren en te implementeren.

Componenten van SIPOC

 1. Supplier (Leverancier):
  • Identificeert de bronnen die de invoer voor het proces leveren. Dit kunnen interne afdelingen zijn binnen een organisatie of externe leveranciers.
 2. Input (Invoer):
  • Specificeert de materialen, informatie of andere middelen die door de leveranciers worden geleverd en nodig zijn om het proces uit te voeren.
 3. Process (Proces):
  • Geeft een overzicht van de belangrijkste stappen of activiteiten die uitgevoerd worden om van de invoer een uitvoer te maken. Het proces wordt meestal in vijf tot zeven stappen beschreven om het overzichtelijk te houden.
 4. Output (Uitvoer):
  • Beschrijft de producten, diensten, of informatie die het resultaat zijn van het proces en die aan de klanten worden geleverd.
 5. Customer (Klant):
  • Geeft aan wie de output van het proces ontvangt, wat interne of externe klanten kunnen zijn.

Doel van SIPOC

 • Procesinzicht: Biedt een helder beeld van een proces door alle relevante aspecten op een gestructureerde manier weer te geven.
 • Communicatie: Vergemakkelijkt de communicatie binnen teams en tussen afdelingen door iedereen op één lijn te krijgen met betrekking tot procesdetails.
 • Procesverbetering: Helpt bij het identificeren van inefficiënties of problemen binnen het proces door een duidelijke weergave van elke stap en de bijdragen van verschillende leveranciers.

Toepassing van SIPOC

 • Kwaliteitsmanagement: Een essentieel onderdeel voor het vaststellen van kwaliteitsnormen en het verzekeren dat alle processtappen bijdragen aan het eindproduct.
 • Lean Six Sigma Projecten: Wordt vaak gebruikt in de Define-fase van DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) om de scope van het project te definiëren en te begrenzen.
 • Training en Onderwijs: Effectief middel voor het opleiden van nieuwe medewerkers over hoe processen functioneren binnen een organisatie.

Voordelen van SIPOC

 • Efficiëntie: Door een duidelijk overzicht van alle processtappen en betrokken partijen kunnen snel knelpunten en verbeterpunten worden geïdentificeerd.
 • Betere Kwaliteitscontrole: Door een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en verwachtingen helpt SIPOC de kwaliteitsstandaarden van processen te handhaven.

Conclusie

SIPOC is een krachtig instrument voor iedereen die betrokken is bij procesbeheer en kwaliteitsverbetering. Het biedt een duidelijke en gestructureerde weergave van een proces dat helpt om processen efficiënter te maken en de communicatie binnen en tussen teams te verbeteren. Door het gebruik van SIPOC kunnen organisaties hun operationele prestaties verbeteren en klanttevredenheid verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank