Kennisbank

SMART

Wat is SMART?

SMART is een acroniem dat een gids biedt voor het stellen van duidelijke en haalbare doelen. Het wordt breed toegepast in projectmanagement, werknemersbeoordelingen, en persoonlijke ontwikkeling. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Elementen van SMART

 1. Specifiek (Specific):
  • Doelen moeten concreet en duidelijk gedefinieerd zijn. Dit vereist precisie over wat je wilt bereiken, waarom het belangrijk is, wie erbij betrokken zijn, waar het zal gebeuren en welke middelen of beperkingen er zijn. Een specifiek doel heeft een grotere kans op realisatie omdat het duidelijke richtlijnen biedt.
 2. Meetbaar (Measurable):
  • Een doel moet kwantificeerbare elementen bevatten om de voortgang te kunnen meten. Dit maakt het mogelijk om te bepalen wanneer het doel is bereikt. Meetbare criteria kunnen zijn: aantallen, percentages, of specifieke mijlpalen.
 3. Acceptabel (Acceptable):
  • De doelen moeten haalbaar en acceptabel zijn voor degenen die erbij betrokken zijn. Ze moeten zich inzetten voor het doel en het als waardevol beschouwen.
 4. Realistisch (Realistic):
  • Het doel moet haalbaar zijn, gegeven de beschikbare tijd, middelen en andere beperkingen. Realistische doelen stellen mensen in staat om zich in te zetten, omdat ze geloven dat het doel kan en zal worden bereikt.
 5. Tijdgebonden (Time-bound):
  • Een doel moet een deadline hebben of een tijdsbestek waarbinnen het doel moet worden bereikt. Dit creëert een gevoel van urgentie en kan helpen om prioriteit te geven aan taken.

Toepassing van SMART

 • Projectmanagement: SMART helpt projectmanagers om duidelijke doelstellingen te definiëren, wat essentieel is voor succesvolle projectuitvoering.
 • Persoonlijke Ontwikkeling: Individuen gebruiken SMART om persoonlijke doelen te stellen die hen helpen bij hun professionele groei en persoonlijke verbeteringen.
 • Zakelijke Doelen: Organisaties passen SMART toe om strategische doelen te stellen die helpen bij het sturen van hun activiteiten naar concrete resultaten.

Voordelen van SMART

 • Verbeterde Focus: Door specifieke en meetbare doelen te stellen, kunnen mensen en teams hun aandacht richten op wat het belangrijkst is.
 • Toegenomen Verantwoordelijkheid: SMART doelen vereisen helderheid over wie verantwoordelijk is voor wat, wat verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap bevordert.
 • Betere Tijdmanagement: Tijdgebonden doelen zorgen ervoor dat projecten en taken binnen een realistisch tijdsbestek worden afgerond.

Conclusie

Het SMART-criterium is een effectieve tool voor het stellen van doelen die zowel motiverend als haalbaar zijn. Door doelen te structureren volgens deze vijf dimensies, verhoog je de kans op succes, of het nu in een persoonlijke, professionele of educatieve setting is. Het zorgt voor duidelijkheid, betrokkenheid en een pad naar succesvolle resultaten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank