Kennisbank

Span

Wat is Span?

De term “Span” verwijst in statistiek en data-analyse naar het verschil tussen twee vastgestelde percentielen van een dataset, meestal tussen het 5e en het 95e percentiel. Het concept is bedoeld om inzicht te geven in de spreiding van de gegevens en de variabiliteit binnen een dataset.

Belangrijke Componenten

  • Percentielen: Percentielen zijn waarden die de dataset in honderd gelijke delen verdelen. Het 5e percentiel (P5) is de waarde onder welke 5% van de observaties valt, terwijl het 95e percentiel (P95) de waarde is onder welke 95% van de observaties valt.
  • Berekening van de Span: Span wordt berekend als het verschil tussen het 95e en het 5e percentiel. Dit getal vertegenwoordigt het bereik waarbinnen de middelste 90% van de data valt.
  • Uitsluiting van Uitersten: Door de focus te leggen op het 5e en 95e percentiel worden de meest extreme waarden (zowel laag als hoog) buiten beschouwing gelaten, wat helpt om de invloed van uitschieters op de analyse te verminderen.

Gebruik en Betekenis

  • Analyse van Variabiliteit: De Span wordt gebruikt om de mate van spreiding binnen de gegevens te analyseren. Een grote Span wijst op een hoge variabiliteit, terwijl een kleine Span duidt op een meer homogene dataset.
  • Besluitvorming: In velden zoals kwaliteitscontrole, financiën, en marktonderzoek helpt de Span bij het maken van beslissingen door een duidelijk beeld te geven van de variatie binnen de gegevens.
  • Robuustheid tegen Uitschieters: Door extreme waarden te negeren, biedt de Span een robuustere maatstaf voor spreiding dan bereiken die de minimale en maximale waarden gebruiken.

Praktische Toepassingen

  • Kwaliteitsmanagement: In Six Sigma en andere kwaliteitsverbeteringsmethodologieën wordt de Span gebruikt om de consistentie en betrouwbaarheid van processen te beoordelen.
  • Risicobeheer: In financiën helpt het bepalen van de Span bij het inschatten van de volatiliteit en het potentiële risico van investeringen.
  • Productontwerp: In engineering kan het analyseren van de Span helpen bij het optimaliseren van productontwerpen om een betrouwbare prestatie te garanderen.

Conclusie

De Span is een eenvoudige, maar krachtige statistische tool die inzicht biedt in de spreiding van gegevens, waardoor professionals en onderzoekers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Het is vooral waardevol in situaties waar het minimaliseren van de invloed van uitschieters en het begrijpen van de werkelijke variabiliteit cruciaal is.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank