Kennisbank

Spreidingsdiagram

Wat is een Spreidingsdiagram?

Een spreidingsdiagram, ook wel bekend als een scatter plot, is een grafische weergave die gebruikt wordt om de relatie tussen twee variabelen te visualiseren. Hier is een uitleg over hoe een spreidingsdiagram functioneert:

Kenmerken van een Spreidingsdiagram

  • Doel: Het primaire doel van een spreidingsdiagram is om te laten zien hoe twee verschillende metingen of variabelen zich tot elkaar verhouden. Het helpt bij het identificeren van patronen, trends en mogelijke correlaties tussen deze variabelen.
  • Asuitzetting: Op een spreidingsdiagram worden de metingen van de ene variabele langs de horizontale as (x-as) uitgezet en de metingen van de andere variabele langs de verticale as (y-as). Elk gegevenspunt in de grafiek vertegenwoordigt de waarde van beide variabelen voor een specifiek object of observatie.
  • Patronen en Correlaties: Door naar de punten in het spreidingsdiagram te kijken, kun je bepalen of er een patroon of trend is tussen de twee variabelen. Als de punten zich min of meer langs een rechte lijn lijken te bewegen, kan dit wijzen op een positieve of negatieve correlatie, afhankelijk van de richting van de lijn.
  • Outliers: Spreidingsdiagrammen kunnen ook helpen bij het identificeren van uitschieters of abnormale waarden. Deze zijn vaak punten die aanzienlijk afwijken van de algemene trend van de gegevens.
  • Toepassingen: Spreidingsdiagrammen worden veel gebruikt in verschillende vakgebieden, waaronder statistiek, wetenschap, economie en engineering. Ze worden ingezet voor het analyseren van gegevens, het identificeren van relaties tussen variabelen, en het nemen van beslissingen gebaseerd op gegevens.

Voorbeeld

Stel je voor dat je een spreidingsdiagram maakt om de relatie tussen de leeftijd van werknemers en hun salaris te onderzoeken. Elk punt in het diagram vertegenwoordigt een werknemer, waarbij de leeftijd op de x-as wordt uitgezet en het salaris op de y-as. Als de punten zich in een opwaartse richting verspreiden, suggereert dit dat oudere werknemers doorgaans hogere salarissen hebben.

Conclusie

Een spreidingsdiagram biedt een visuele manier om de relatie tussen twee variabelen te begrijpen en te analyseren. Het is een krachtig hulpmiddel voor gegevensvisualisatie en het identificeren van patronen in gegevens.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank