Kennisbank

Spreidingsmaten

Wat zijn Spreidingsmaten?

Spreidingsmaten zijn statistische maten die aangeven hoe de gegevens in een dataset verspreid zijn. Deze maten zijn essentieel om de variabiliteit binnen een dataset te begrijpen en bieden inzicht in de aard van de gegevensverdeling. Hier volgt een uitleg van de meest gebruikte spreidingsmaten:

1. Bereik (Range)

 • Definitie: Het bereik is het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde in de dataset.
 • Gebruik: Geeft een snelle indicatie van de spreiding, maar is gevoelig voor uitschieters.

2. Interkwartielafstand (IQR)

 • Definitie: De IQR is het verschil tussen het 75e en 25e percentiel van de dataset, wat overeenkomt met de spreiding van de middelste 50% van de waarden.
 • Gebruik: Biedt een robuustere maat voor spreiding dan het bereik, omdat het minder beïnvloed wordt door uitschieters.

3. Variantie (Variance)

 • Definitie: De variantie meet de gemiddelde kwadratische afwijking van elke waarde ten opzichte van het gemiddelde van de dataset.
 • Gebruik: Biedt een maat voor de algemene spreiding van de gegevens rond het gemiddelde; een hogere variantie wijst op een grotere spreiding.

4. Standaardafwijking (Standard Deviation)

 • Definitie: De standaardafwijking is de wortel van de variantie en geeft een maat voor de gemiddelde afstand van de waarden tot het gemiddelde.
 • Gebruik: De meest gebruikte maat voor spreiding, gemakkelijk te interpreteren en direct gerelateerd aan de eenheden van de gegevens.

5. Coëfficiënt van Variatie (CV)

 • Definitie: De CV is de verhouding van de standaardafwijking tot het gemiddelde, uitgedrukt als een percentage.
 • Gebruik: Nuttig voor het vergelijken van de relatieve spreiding tussen datasets met verschillende eenheden of gemiddelden.

6. Bereik tussen Kwartielen (Quartile Range)

 • Definitie: Vergelijkbaar met de IQR, omvat het bereik tussen het eerste en derde kwartiel.
 • Gebruik: Biedt een robuuste maat voor spreiding, vergelijkbaar met de IQR.

Belang van Spreidingsmaten

Spreidingsmaten zijn cruciaal in de statistiek voor:

 • Analyse van Variabiliteit: Ze helpen bij het beoordelen hoeveel variatie er is in de gegevens en zijn cruciaal voor kwaliteitscontrole en risicobeoordeling.
 • Besluitvorming: Inzicht in de spreiding kan leiden tot betere besluitvorming in zakelijke, wetenschappelijke en industriële toepassingen.
 • Detectie van Uitschieters: Spreidingsmaten kunnen ongewone waarden identificeren die speciale aandacht vereisen.

Spreidingsmaten bieden een begrip van de gegevensstructuur, wat essentieel is voor effectieve analyse en interpretatie van statistische gegevens.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank