Kennisbank

Stakeholder-analyse

Stakeholder-analyse in Lean en Six Sigma

Stakeholder-analyses zijn een belangrijk onderdeel van Lean en Six Sigma-initiatieven en bieden een gestructureerde manier om de belangrijkste belanghebbenden van een project te identificeren en te begrijpen. Het beoordelen van belanghebbenden op basis van hun invloed en belang is essentieel voor het prioriteren van de betrokkenheid bij verschillende groepen. Hier volgt een verdieping van deze twee criteria:

1. Invloed van de Stakeholder

De invloed van een stakeholder refereert aan het vermogen van een individu of groep om de uitkomsten van het project te beïnvloeden. Stakeholders met een hoge invloed kunnen essentiële beslissingen beïnvloeden of nemen die het project kunnen bevorderen of belemmeren. Het is cruciaal om deze stakeholders goed in de gaten te houden en actief met hen samen te werken.

2. Belang van de Stakeholder

Het belang van een stakeholder duidt op de mate waarin zij belang hebben bij de uitkomst van het project. Stakeholders met een hoog belang hebben veel te winnen of te verliezen bij het slagen of falen van het project. Hun actieve betrokkenheid en steun zijn vaak doorslaggevend voor het succes van het project.

Categorisering van Stakeholders

Op basis van deze criteria kunnen stakeholders in een matrix worden geplaatst, resulterend in vier categorieën:

  1. Hoog Belang, Hoge Invloed: Deze stakeholders zijn cruciaal voor het project en beschikken over aanzienlijke invloed. Het is belangrijk om hen nauw te betrekken en goed te informeren om hun steun te waarborgen.
  2. Hoog Belang, Lage Invloed: Deze stakeholders hebben een groot belang bij het project maar beperkte invloed op de besluitvorming. Het is belangrijk om hen goed te informeren en gerust te stellen over de projectvoortgang.
  3. Laag Belang, Hoge Invloed: Deze stakeholders hebben veel invloed maar beperkt belang bij het project. Het is van belang om hen op de hoogte te houden van belangrijke beslissingen, maar een diepgaande betrokkenheid is minder noodzakelijk.
  4. Laag Belang, Lage Invloed: Stakeholders in deze categorie hebben weinig belang en invloed op het project. Hun betrokkenheid is minimaal nodig.

Door belanghebbenden op deze wijze te analyseren en categoriseren, kan het Lean en Six Sigma-team zijn inspanningen effectiever richten op degenen die de grootste impact hebben op het project en die het meest ondersteuning behoeven. Dit bevordert een effectief beheer van relaties en ondersteunt het succes van het project.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank