Kennisbank

Standaard Operationele Definitie (SOD)

Wat is een Standaard Operationele Definitie (SOD)

Een Standaard Operationele Definitie (SOD) speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van consistentie en nauwkeurigheid binnen kwaliteitsverbeteringsprojecten, vooral in Six Sigma-initiatieven. Hier volgt een gedetailleerde uitleg over wat een SOD inhoudt en waarom het zo belangrijk is:

Heldere en Meetbare Beschrijving

Een SOD biedt een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van de meetparameters. Dit voorkomt onduidelijkheid en meerdere interpretaties van wat gemeten wordt. Het specificeert ook de eenheden van meting, zoals tijd, lengte, of gewicht.

Meetwijze

De SOD specificeert niet alleen wat er gemeten wordt, maar ook hoe de meting moet worden uitgevoerd. Het omvat gedetailleerde instructies over de meetprocedure en de te gebruiken instrumenten of methoden, zodat de meting correct en eenduidig wordt uitgevoerd.

Consistentie

Door het gebruik van een SOD worden metingen binnen een project en over verschillende projecten of afdelingen heen gestandaardiseerd. Dit is essentieel voor het maken van accurate vergelijkingen en het volgen van veranderingen over tijd.

Nauwkeurigheid

Een SOD helpt bij het waarborgen van de nauwkeurigheid van metingen. Door heldere meetcriteria en -methoden vast te leggen, kunnen metingen betrouwbaar worden uitgevoerd, wat leidt tot beter onderbouwde besluitvorming.

Vergelijkbaarheid

Standaardisatie van definities maakt het mogelijk om data en resultaten van verschillende bronnen effectief te vergelijken en te combineren. Dit zorgt ervoor dat vergelijkingen tussen gelijksoortige metingen mogelijk zijn.

Voorkomen van Verwarring

Vaak kunnen dezelfde termen verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context of de gebruiker. Een SOD zorgt voor een uniforme en specifieke betekenis en voorkomt zo verwarring.

In Lean Six Sigma-projecten zijn SOD’s van groot belang voor het vaststellen van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), waardoor nauwkeurig de voortgang en impact van verbeteringen gemeten kan worden. Ze vormen een fundamentele tool voor kwaliteitsmanagement en procesverbetering, door een solide basis te leggen voor consistente metingen en doelgerichte verbeteracties.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank