Kennisbank

Standaardafwijking

Wat is de Standaardafwijking?

De standaardafwijking is een statistische maatstaf die gebruikt wordt om de spreiding van gegevens binnen een dataset te meten. Hier volgt een nadere uitleg over dit concept en zijn belangrijke aspecten:

Berekening

De standaardafwijking wordt berekend als de vierkantswortel van de variantie. De variantie is een maat voor hoe ver de individuele waarnemingen afwijken van het gemiddelde (of de verwachte waarde) van een dataset. Door de wortel te nemen van deze variantie, wordt de spreiding uitgedrukt in dezelfde eenheden als de oorspronkelijke data, wat de interpretatie vergemakkelijkt.

Interpretatie

  • Lage standaardafwijking: Dit wijst erop dat de waarden in de dataset dicht bij elkaar en bij het gemiddelde liggen. Er is weinig spreiding.
  • Hoge standaardafwijking: Dit duidt op grote verschillen tussen de waarnemingen en het gemiddelde, wat wijst op veel spreiding binnen de dataset.

Toepassing

De standaardafwijking is bijzonder nuttig in kwaliteitsbeheer en procesverbetering, zoals binnen Six Sigma-projecten. Het wordt gebruikt om de spreiding van de prestaties van een proces te kwantificeren en te controleren. Het verminderen van de standaardafwijking in een proces leidt vaak tot meer consistentie en minder fouten, wat een hoofddoel is van Six Sigma.

Normale Verdeling

In datasets die normaal verdeeld zijn, beschrijft de standaardafwijking de breedte van de verdeling. Een kleine standaardafwijking resulteert in een smalle, hoge belcurve, terwijl een grote standaardafwijking een brede, lage curve geeft.

Praktisch Voorbeeld

Bij het meten van levertijden bijvoorbeeld, geeft een lage standaardafwijking aan dat de meeste levertijden dicht bij het gemiddelde liggen, wat resulteert in voorspelbaarheid en betrouwbaarheid voor klanten. Een hoge standaardafwijking suggereert daarentegen dat de levertijden sterk variëren, wat kan leiden tot onzekerheid en klantontevredenheid.

Kortom, de standaardafwijking biedt inzicht in de spreiding en variabiliteit van gegevens en speelt een belangrijke rol bij het monitoren en verbeteren van de kwaliteit en consistentie van processen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank