Kennisbank

Standaarddeviatie

Wat is de Standaarddeviatie?

De standaarddeviatie is een statistische indicator die inzicht biedt in de spreiding van gegevenspunten rond het gemiddelde van een dataset. Het is een essentieel hulpmiddel om de variabiliteit binnen een verzameling data te begrijpen. Hier volgen enkele aanvullende details:

Interpretatie

  • Lage standaarddeviatie: Dit wijst op een lage spreiding, waarbij de meeste gegevenspunten dicht bij het gemiddelde liggen.
  • Hoge standaarddeviatie: Dit duidt op een hoge spreiding, met gegevenspunten die verder uit elkaar liggen ten opzichte van het gemiddelde, wat grotere variabiliteit aantoont.

Berekening

De standaarddeviatie wordt berekend door de vierkantswortel van de variantie te nemen. De variantie zelf is het gemiddelde van de gekwadrateerde verschillen tussen elk gegevenspunt en het gemiddelde van de dataset.

Praktisch Gebruik

De standaarddeviatie wordt toegepast in diverse vakgebieden zoals statistiek, financiën, engineering en wetenschap, en is fundamenteel voor het beoordelen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van processen. Het is ook een handig hulpmiddel bij het vergelijken van de spreiding tussen verschillende datasets.

Normale Verdeling

In het geval van een normaal verdeelde dataset geeft de standaarddeviatie een indicatie van de breedte van de verdeling. Een smalle verdeling (lage standaarddeviatie) wijst op minder spreiding, terwijl een brede verdeling (hoge standaarddeviatie) duidt op meer spreiding.

Besluitvorming

De standaarddeviatie speelt een belangrijke rol bij het inschatten van risico’s en het maken van voorspellingen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de betrouwbaarheid van producten of diensten. Het begrijpen van de mate van spreiding kan cruciaal zijn voor het nemen van goed onderbouwde beslissingen.

Samengevat, de standaarddeviatie is een waardevolle maatstaf voor het meten van de spreiding binnen een dataset, die essentieel is voor het analyseren van gegevens en het ondersteunen van effectieve besluitvorming in tal van toepassingen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank