Kennisbank

Standardize-Do-Check-Act (SDCA)

Wat is Standardize-Do-Check-Act (SDCA)?

De Standardize-Do-Check-Act (SDCA) cyclus is een procesverbeteringsmethode die dient als voorloper of initiële stap van de bekendere Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. SDCA richt zich op het creëren van stabiliteit en consistentie door standaardisatie en is vaak de eerste stap naar continue verbetering. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de stappen binnen de SDCA-cyclus:

1. Standardize (Standaardiseren)

Deze fase is gericht op het identificeren en documenteren van de huidige werkmethoden in de vorm van standaardprocedures of instructies. Het doel is om een consistente en herhaalbare benadering te ontwikkelen voor specifieke processen of taken, waarbij alle betrokkenen dezelfde procedures volgen.

2. Do (Uitvoeren)

Na het vaststellen van de standaardprocedures worden deze geïmplementeerd en in de praktijk gebracht. Dit zorgt voor uniformiteit in hoe het werk wordt uitgevoerd en minimaliseert variabiliteit, waardoor de basis voor processtabiliteit wordt gelegd.

3. Check (Controleren)

In deze stap wordt de uitvoering van de processen gecontroleerd tegen de vastgestelde standaarden. Het doel is om te beoordelen of de activiteiten volgens de standaardprocedures worden uitgevoerd en om eventuele afwijkingen of inconsistenties te identificeren. Dit is cruciaal voor het begrijpen en aanpakken van de worteloorzaken van problemen.

4. Act (Handelen)

De laatste fase omvat het nemen van corrigerende acties op basis van de bevindingen uit de controlefase. Dit kan leiden tot aanpassingen in de standaardprocedures of andere correctieve maatregelen om te verzekeren dat de standaarden worden gehandhaafd en herhaling van problemen wordt voorkomen.

Toepassing van SDCA

SDCA wordt veelal toegepast als een eerste stap om een solide basis van gestandaardiseerde processen binnen een organisatie te vestigen. Nadat een proces is gestabiliseerd met behulp van SDCA, kunnen organisaties overgaan naar PDCA-cycli voor verdere verbeteringen en innovaties.

Conclusie

SDCA dient als de basis voor het bouwen van een betrouwbare en voorspelbare werkomgeving en is een essentiële component van kwaliteitsmanagement en procesoptimalisatie. Door het standaardiseren van processen en het controleren van hun uitvoering, creëert SDCA de noodzakelijke voorwaarden voor het succesvol implementeren van verdere verbeteringscycli zoals PDCA.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank