Kennisbank

Statistical Process Control (SPC)

Wat is Statistical Process Control (SPC)?

Statistical Process Control (SPC) is een methodologische benadering binnen kwaliteitsmanagement die statistische methoden gebruikt om de controle over en de efficiëntie van processen te monitoren en te verbeteren. Het stelt organisaties in staat om de productkwaliteit te waarborgen en operationele kosten te verlagen door het identificeren en reduceren van variabiliteit in productie- en zakelijke processen.

Kerncomponenten

  • Control Charts (Regelkaarten): Dit zijn de primaire tools gebruikt in SPC om procesgegevens te visualiseren. Ze bevatten gewoonlijk drie lijnen: de bovenste regellimiet (Upper Control Limit – UCL), de onderste regellimiet (Lower Control Limit – LCL), en een centrale lijn die het procesgemiddelde aangeeft.

Doel van Control Charts

  • Procesbewaking: Regelkaarten helpen bij het continu volgen van het proces om te zorgen dat dit binnen vooraf bepaalde grenzen functioneert.
  • Identificatie van Variabiliteit: Ze onderscheiden normale procesvariabiliteit van speciale oorzaken van variatie die interventie vereisen.
  • Vroegtijdige Detectie: Regelkaarten kunnen trends en patronen signaleren voordat deze tot defecte producten of diensten leiden.

Voordelen van SPC

  • Verbeterde Kwaliteitscontrole: Door processen nauwgezet te volgen, kunnen organisaties consistentie in de kwaliteit van hun producten en diensten garanderen.
  • Kostenreductie: Het verminderen van variatie en het elimineren van defecten verlaagt de kosten die gepaard gaan met herwerk en garantieclaims.
  • Besluitvorming: SPC voorziet managers van real-time data die nodig zijn voor effectieve besluitvorming over procesverbeteringen.
  • Voldoen aan Regulaties: In veel industrieën helpt SPC bedrijven te voldoen aan kwaliteitsnormen en regelgeving.

Conclusie

SPC is een fundamentele strategie in modern kwaliteitsmanagement, essentieel voor organisaties die streven naar operationele excellentie. Het helpt niet alleen bij het waarborgen van productkwaliteit, maar stimuleert ook een proactieve benadering van procesverbetering.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank