Kennisbank

Stop de Lijn

Stop de Lijn: Een Kernprincipe van Jidoka en Lean Manufacturing

Het concept “Stop de Lijn” is een fundamenteel onderdeel van Jidoka, wat een sleutelcomponent is van de Lean filosofie en het Toyota Productie Systeem (TPS). Dit principe versterkt de autonomie in productieprocessen door menselijke intelligentie te integreren met automatisering. Hier is een uitgebreide uitleg van dit concept:

1. Jidoka

Jidoka, vaak vertaald als “autonomatisering met een menselijke touch” of “automatisering met menselijke intelligentie”, is een innovatie van Toyota. Dit principe zorgt ervoor dat machines en processen zelfstandig problemen kunnen detecteren en stoppen wanneer afwijkingen of fouten zich voordoen. Het doel is om onmiddellijke aandacht te vestigen op problemen en deze op te lossen voordat ze zich verder verspreiden.

2. Stop de Lijn

“Stop de Lijn” geeft elke werknemer het recht en de plicht om het productieproces te stoppen bij het opmerken van een fout, afwijking, of potentieel defect. Deze benadering helpt om defecten onmiddellijk aan te pakken en te voorkomen dat inferieure producten verder gaan in de productieketen.

Belangrijke Aspecten van “Stop de Lijn”

  • Menselijke Interventie: Dit principe benadrukt het belang van de menselijke factor in het productieproces. Werknemers zijn niet slechts bedieners van machines, maar actieve deelnemers die kwaliteit bewaken en problemen oplossen.
  • Vroegtijdige Detectie: Door de productielijn bij het eerste teken van een probleem te stoppen, voorkomt men dat fouten zich ophopen. Dit reduceert de kosten en moeite die nodig zijn om problemen later in het proces te corrigeren.
  • Continue Verbetering: Het stimuleert werknemers om de onderliggende oorzaken van problemen te onderzoeken en effectieve oplossingen te implementeren, wat bijdraagt aan een cultuur van voortdurende verbetering.
  • Klantgerichtheid: Door te waarborgen dat alleen producten van de hoogste kwaliteit de klant bereiken, speelt dit principe een cruciale rol in het verzekeren van klanttevredenheid en het opbouwen van vertrouwen.

Conclusie

“Stop de Lijn” is een belangrijk instrument binnen Lean manufacturing dat de kwaliteit vooropstelt, fouten minimaliseert en een cultuur van continue verbetering promoot. Het zorgt voor efficiëntie en klanttevredenheid door te garanderen dat problemen direct worden aangepakt en niet verder worden doorgegeven in het productieproces.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank