Kennisbank

Stroomdiagram

Wat is een Stroomdiagram?

Een stroomdiagram is een visuele tool die wordt gebruikt om de structuur en werking van een proces of systeem te illustreren. Door de complexiteit van processen op te breken in gestandaardiseerde symbolen en stappen, maakt het stroomdiagram het mogelijk om complexe informatie helder en gestructureerd weer te geven. Hieronder volgt een uitleg van het belang en de toepassingen van stroomdiagrammen in diverse contexten.

Doel van Stroomdiagrammen

Het primaire doel van een stroomdiagram is het verschaffen van duidelijkheid over de werking van processen. Het stelt belanghebbenden in staat om:

 • Processen grondig te analyseren,
 • Kansen voor optimalisatie te identificeren,
 • En de communicatie over procesflows te vergemakkelijken.

Gestandaardiseerde Symbolen

Stroomdiagrammen maken gebruik van een reeks gestandaardiseerde symbolen die elk een specifieke stap of actie vertegenwoordigen, zoals:

 • Rechthoeken voor acties of operationele stappen,
 • Ruiten voor beslissingspunten,
 • Ovale vormen voor het begin en einde van een proces.

Toepassingen van Stroomdiagrammen

 • Lean Six Sigma: In Lean Six Sigma-projecten worden stroomdiagrammen gebruikt om processen in kaart te brengen, verspillingen te identificeren en als voorbereiding voor het creëren van een Value Stream Map.
 • Zakelijke Optimalisatie: Bedrijven gebruiken stroomdiagrammen om processen efficiënter te maken door knelpunten en inefficiënties te identificeren en aan te pakken.
 • Projectmanagement: Projectmanagers gebruiken stroomdiagrammen om projectwerkstromen te visualiseren, waardoor ze een duidelijk overzicht krijgen van taken en hun volgorde.
 • Softwareontwikkeling: In de softwareontwikkeling helpen stroomdiagrammen ontwikkelaars de logica van functies of algoritmes te plannen voordat er code geschreven wordt.
 • Onderwijs: In onderwijsomgevingen worden stroomdiagrammen gebruikt om studenten te helpen complexe concepten en processen te begrijpen.
 • Probleemoplossing: Stroomdiagrammen zijn effectief in het identificeren van de oorzakelijke relaties binnen probleemsituaties, wat helpt bij het vinden van effectieve oplossingen.

Conclusie

Stroomdiagrammen zijn veelzijdige tools die essentieel zijn voor het beheren en verbeteren van processen in vrijwel elke discipline. Ze bieden een heldere, visuele manier om complexe processen te begrijpen en te communiceren, wat leidt tot betere procesbeheersing, efficiëntieverbeteringen en effectievere besluitvorming. Door de visuele aard zijn ze bijzonder toegankelijk en nuttig voor een breed scala aan gebruikers, van projectmanagers en engineers tot onderwijzers en studenten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank