Kennisbank

Supermarkt

Supermarkt in Lean Manufacturing: Een Pull-Strategie voor Productiestroom

In Lean Manufacturing is een “Supermarkt” een strategische aanpak voor voorraadbeheer en productiestroom die als een van de drie pull-strategieën wordt ingezet. Deze specifieke strategie wordt gebruikt wanneer de andere twee methoden, One Piece Flow en FIFO (First In, First Out), niet haalbaar zijn. Hieronder wordt uitgelegd hoe een Supermarkt functioneert binnen productieprocessen en de voordelen ervan.

Functie van de Supermarkt

De Supermarkt dient als een opslagplaats voor voorraden binnen een productieproces. Deze methode wordt toegepast in situaties waarbij:

  • Het productieproces geen continue stroom van producten kan handhaven.
  • De prestaties van de processen fluctueren en niet stabiel zijn.
  • De Takttijd tussen processtappen niet wordt gehaald.

Voordelen van de Supermarkt

  • Flexibiliteit en Buffercapaciteit: De Supermarkt biedt flexibiliteit in de productie door te fungeren als buffer. Deze buffercapaciteit maakt het mogelijk om productieonderbrekingen op te vangen en efficiëntie te behouden, zelfs tijdens schommelingen in de vraag of andere onstabiele situaties.
  • Regulering van de Productiestroom: Door een voorraad van producten aan te houden, helpt de Supermarkt de productiestroom te reguleren. Dit verzekert dat downstream processen kunnen blijven functioneren zonder onderbreking, zelfs als upstream processen variëren in hun output.
  • Ondersteuning van Pull-Systemen: In tegenstelling tot push-systemen, die producten door de productielijn drukken ongeacht de vraag, ondersteunt een Supermarkt pull-systemen, waarbij producten worden geproduceerd en bewogen op basis van de werkelijke vraag.

Keuze tussen Pull-Strategieën

De keuze voor One Piece Flow, FIFO of een Supermarkt hangt af van de specifieke omstandigheden en vereisten van het productieproces:

  • One Piece Flow is ideaal wanneer producten in een ononderbroken stroom kunnen worden geproduceerd en direct aan de volgende stap kunnen worden geleverd.
  • FIFO is effectief in situaties waar producten in volgorde van binnenkomst moeten worden verwerkt om efficiëntie en kwaliteitscontrole te waarborgen.
  • Supermarkt wordt gekozen wanneer er behoefte is aan flexibiliteit in de productie en een buffer voor voorraad om fluctuaties op te vangen.

Conclusie

De Supermarktstrategie binnen Lean Manufacturing is een cruciaal instrument om de productiestroom te optimaliseren en te stabiliseren in situaties waarin directe levering of strikte FIFO niet mogelijk is. Deze strategie helpt niet alleen de efficiëntie te behouden, maar zorgt ook voor een constante toevoer van producten naar klanten, zelfs in uitdagende productieomstandigheden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank