Kennisbank

Swimlane-diagram

Wat is een Swimlane-diagram?

Een swimlane-diagram is een vorm van een stroomdiagram dat extra dimensies van informatie toevoegt, specifiek gericht op het duidelijk maken van verantwoordelijkheden en rollen binnen een organisatie tijdens een proces. Dit type diagram is uiterst nuttig om de complexiteit van processen te beheersen waarbij meerdere afdelingen of teams betrokken zijn. Hieronder worden enkele kernkenmerken van swimlane-diagrammen verder uitgelicht.

Kenmerken van Swimlane-diagrammen

  • Rollen: Swimlane-diagrammen wijzen specifieke rollen of functies toe aan de verschillende stappen in het proces. Dit helpt bij het verduidelijken wie precies verantwoordelijk is voor bepaalde taken, waardoor de verantwoordelijkheid duidelijk wordt afgebakend.
  • Afdelingen: De lanes kunnen verschillende afdelingen of teams binnen de organisatie vertegenwoordigen. Door elke afdeling een eigen ‘lane’ te geven, wordt visueel inzichtelijk gemaakt welke afdeling bij welke stappen van het proces betrokken is.
  • Subprocessen: In complexere organisatiestructuren kunnen swimlane-diagrammen ook subprocessen binnen specifieke afdelingen tonen. Dit maakt het mogelijk om dieper in te gaan op de details van de activiteiten binnen elke groep.
  • Horizontale of Verticale Oriëntatie: Afhankelijk van de aard van het proces of persoonlijke voorkeur kan het diagram horizontaal of verticaal worden opgesteld. Horizontale lanes zijn gebruikelijk voor het weergeven van processtappen, terwijl verticale lanes nuttig kunnen zijn om de verschillende afdelingen te onderscheiden.

Voordelen van het Gebruik van Swimlane-diagrammen

  • Verbeterde Duidelijkheid: Door de verantwoordelijkheden en betrokkenheid van verschillende afdelingen duidelijk te maken, verhoogt het swimlane-diagram de transparantie binnen het proces.
  • Optimalisatie van Processen: Het diagram helpt bij het identificeren van inefficiënties en overlappingen in rollen en taken, wat leidt tot een effectievere processtroom en vermindering van dubbel werk.
  • Bevordering van Samenwerking: Door helder te maken hoe teams en afdelingen met elkaar samenwerken, kunnen swimlane-diagrammen helpen bij het verbeteren van de interdepartementale communicatie en samenwerking.
  • Effectief Projectmanagement: Deze diagrammen zijn bijzonder waardevol in projectmanagement door duidelijk aan te geven wie wat doet, wat helpt bij het managen van projecten met meerdere stakeholders.

Conclusie

Swimlane-diagrammen zijn krachtige visuele hulpmiddelen die essentieel zijn voor organisaties die streven naar duidelijke communicatie en effectieve procesbeheersing. Ze zijn bijzonder waardevol in complexe omgevingen waar taken en verantwoordelijkheden over meerdere afdelingen of teams verdeeld zijn. Door het gebruik van deze diagrammen kunnen bedrijven niet alleen hun processen beter beheren, maar ook de samenwerking en productiviteit verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank