Kennisbank

Taguchi Capability Index

Wat is de Taguchi Capability Index (Taguchi CpK-index)?

De Taguchi Capability Index, ook wel de Taguchi CpK-index genoemd, is een methode voor het beoordelen van de procescapaciteit in kwaliteitsmanagement. Deze index verbetert de traditionele procescapaciteitsindexen door niet alleen de spreiding van het proces te meten, maar ook hoe dicht het gemiddelde van het proces ligt bij het gewenste doel (target). Hieronder wordt de formule en de toepassing van deze index uitgelegd.

Formule

De Taguchi CpK-index wordt berekend met de volgende formule:

CpK = min((USL – μ) / (3σ), (μ – LSL) / (3 σ))

Waarbij:

  • CpK staat voor de procescapaciteitsindex volgens Taguchi.
  • min geeft de kleinste waarde van de twee berekeningen aan.
  • USL staat voor de bovengrens van de specificatie.
  • LSL staat voor de ondergrens van de specificatie.
  • μ (mu) is het gemiddelde van het proces.
  • σ (sigma) is de standaarddeviatie van het proces.

Belangrijke Kenmerken

  • Afwijking van het Streefdoel: In tegenstelling tot de traditionele Cp-index, die alleen de spreiding binnen de specificatiegrenzen meet, houdt de Taguchi CpK-index rekening met de afwijking van het procesgemiddelde ten opzichte van het streefdoel. Dit maakt het een nuttige index voor processen waarbij het bereiken van een specifiek doel cruciaal is.
  • Evaluatie van Procesprestaties: Een hogere Taguchi CpK-waarde duidt op een proces dat niet alleen minder variatie vertoont, maar ook beter is gecentreerd rond het streefdoel. Dit is vooral waardevol in kwaliteitsgevoelige industrieën.

Overwegingen

Hoewel de Taguchi CpK-index waardevolle inzichten biedt, wordt deze minder vaak gebruikt dan de eenvoudiger Cp-index, voornamelijk vanwege de complexiteit in begrip en berekening. Het kiezen van de juiste procescapaciteitsindicator hangt af van de specifieke vereisten van het proces en de klant.

Conclusie

De Taguchi CpK-index is een verfijnde maatstaf voor het evalueren van procescapaciteit, die bijdraagt aan een dieper begrip van zowel de spreiding als de centrering van het proces ten opzichte van gestelde doelen. Deze index is bijzonder waardevol in omgevingen waar precisie centraal staat, en waar het bereiken van specifieke doelstellingen even belangrijk is als het handhaven van lage variabiliteit.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank