Kennisbank

Taiichi Ohno en Kiichiro Toyoda

Taiichi Ohno en Kiichiro Toyoda: Architecten van het Toyota Production System

Taiichi Ohno en Kiichiro Toyoda zijn twee figuren van onschatbare waarde in de geschiedenis van de productie-industrie, met name door hun ontwikkeling van het Toyota Production System (TPS), dat de basis vormt van Lean Manufacturing. Hun innovaties en filosofieën hebben de manier waarop bedrijven over de hele wereld opereren en produceren, diepgaand beïnvloed.

Taiichi Ohno

Taiichi Ohno, vaak beschouwd als de grondlegger van TPS, introduceerde verschillende fundamentele concepten die cruciaal zijn voor het systeem:

  • Muda (Verspilling): Ohno’s benadering focuste op het elimineren van alle vormen van verspilling in productieprocessen. Hij identificeerde specifieke types verspilling die moeten worden geminimaliseerd, zoals overproductie, overtollige voorraad, en onnodige bewegingen.
  • Mura (Inconsistentie): Dit concept benadrukt het belang van consistentie in productieprocessen. Ohno streefde naar gestandaardiseerde werkmethoden die de variabiliteit in het productieproces verminderen.
  • Muri (Overbelasting): Ohno moedigde aan om overbelasting van zowel machines als werknemers te vermijden, om zo een efficiënter en duurzamer productiesysteem te onderhouden.

Kiichiro Toyoda

Kiichiro Toyoda, oprichter van Toyota Motor Corporation, speelde een cruciale rol in de vroege ontwikkeling van productie-efficiëntie en kwaliteitscontrole:

  • Jidoka (Automatisering met een menselijke aanraking): Toyoda’s bijdrage aan TPS omvatte het concept van Jidoka, dat het mogelijk maakt voor machines om zelfstandig problemen te detecteren en te stoppen, waardoor direct ingrijpen bij afwijkingen mogelijk is en defecten worden geminimaliseerd.

Invloed en Legacy

Samen hebben Taiichi Ohno en Kiichiro Toyoda een blijvende invloed gehad op de productiewereld. Het door hen ontwikkelde Toyota Production System dient als een blauwdruk voor Lean Manufacturing, dat tegenwoordig wereldwijd wordt toegepast in verschillende industrieën. De principes van het minimaliseren van verspilling, het creëren van efficiënte en gestandaardiseerde processen, en het optimaliseren van menselijk potentieel zijn nu fundamentele strategieën in de continue streven naar operationele uitmuntendheid.

Conclusie

De bijdragen van Taiichi Ohno en Kiichiro Toyoda aan het Toyota Production System hebben niet alleen Toyota geholpen om een van de leidende autofabrikanten ter wereld te worden, maar hebben ook de manier waarop bedrijven productie benaderen fundamenteel veranderd. Hun erfenis blijft voortleven in de principes en methoden van Lean Manufacturing die overal in de industrie worden toegepast, gericht op kwaliteitsverbetering, efficiëntie en klanttevredenheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank