Kennisbank

Theory of Constraints (TOC)

Wat is de Theory of Constraints (TOC)?

De Theory of Constraints (TOC) is een managementtheorie die ontwikkeld is door Eliyahu Goldratt. Deze theorie richt zich op het identificeren en beheren van de beperkingen die de prestaties van een organisatie beïnvloeden, met het doel deze beperkingen te verbeteren en zo de doorvoer van het gehele systeem te optimaliseren. Dit staat ook bekend als de Bottleneck-theorie.

Kernpunten van TOC

  1. Focus op Beperkende Factoren: TOC identificeert dat in elk systeem één of enkele factoren (bottlenecks) de prestaties beperken. Het herkennen en verbeteren van deze beperkende factoren is essentieel voor het verhogen van de efficiëntie van het gehele systeem.
  2. Optimalisatie bij de Bottleneck: TOC legt de nadruk op het maximaliseren van de efficiëntie op het punt van de bottleneck. Door de prestaties van de bottleneck te verbeteren, kan de doorvoer van het hele systeem worden verhoogd.
  3. Subordinatie van Alle Overige Activiteiten: Volgens TOC moeten alle andere processen in het systeem worden ondergeschikt gemaakt aan de bottleneck. Dit betekent dat de productiesnelheden van andere processen moeten worden aangepast aan de capaciteit van de bottleneck om overproductie en verspilling te voorkomen.
  4. Elevate the Bottleneck: Wanneer het niet mogelijk is om een bottleneck volledig te elimineren, stelt TOC voor om de capaciteit van de bottleneck te vergroten. Dit kan door investeringen in nieuwe technologieën, het toevoegen van personeel, of het aanbrengen van procesverbeteringen.
  5. Continue Verbetering: TOC benadrukt het belang van continue verbetering en het regelmatig herbeoordelen van processen om nieuwe bottlenecks te identificeren en aan te pakken.
  6. Meten van Prestaties met Throughput: In tegenstelling tot traditionele methoden die zich richten op kostenbesparing en efficiëntie, meet TOC de prestaties van een systeem aan de hand van de throughput—de snelheid waarmee het systeem waarde toevoegt aan het eindproduct.

Toepassingen van TOC

  • Productie: In de productie-industrie helpt TOC bedrijven bij het stroomlijnen van productieprocessen door het identificeren en optimaliseren van productiebottlenecks.
  • Supply Chain Management: TOC wordt gebruikt om de logistieke en distributieprocessen binnen supply chains te optimaliseren, wat resulteert in snellere leveringstijden en lagere kosten.
  • Projectmanagement: TOC kan worden toegepast om de planning en uitvoering van projecten te verbeteren, vooral door het beheren en minimaliseren van projectbottlenecks.
  • Gezondheidszorg: In de gezondheidszorg wordt TOC gebruikt om de patiëntenzorg te verbeteren door kritieke beperkingen in zorgprocessen aan te pakken.

Conclusie

De Theory of Constraints biedt een systematische aanpak voor het verbeteren van organisatieprestaties door zich te richten op de meest kritieke beperkingen binnen een systeem. Door het identificeren en optimaliseren van deze bottlenecks, kunnen bedrijven hun doorvoer verhogen, efficiëntie verbeteren, en hun operationele doelstellingen effectiever bereiken. TOC is daarmee een waardevol instrument voor elke organisatie die streeft naar continue verbetering en operationele excellentie.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank