Kennisbank

Tijdreeksanalyse

Wat is een Tijdreeksanalyse?

Tijdreeksanalyse is een techniek die zich richt op het analyseren van gegevensreeksen die over opeenvolgende tijdintervallen zijn verzameld. Dit type analyse is cruciaal voor het identificeren van trends, seizoenseffecten, en andere relevante patronen binnen de gegevens. Hieronder worden de belangrijkste aspecten van tijdreeksanalyse en de diverse toepassingen ervan uitgelicht.

Kernpunten van Tijdreeksanalyse

 • Tijdreeksen: Gegevens die sequentieel over tijd worden verzameld, zoals financiële marktgegevens, meteorologische metingen, of verkoopcijfers.
 • Doel: Het primaire doel is om inzicht te verkrijgen in het gedrag van gegevens over tijd, waaronder het detecteren van consistente patronen zoals trends en seizoenseffecten, en het voorspellen van toekomstige waarden.
 • Methoden: Tijdreeksanalyse maakt gebruik van diverse technieken zoals:
  • Regressieanalyse: Voor het modelleren van relaties tussen tijdreeksgegevens en andere verklarende variabelen.
  • ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average): Voor het modelleren van afhankelijke gegevens gebaseerd op hun eigen verleden.
  • Exponentiële Gladmakingsmethoden: Voor het effenen van gegevens om trends en patronen beter zichtbaar te maken.
  • Spectral Analysis: Voor het analyseren van frequenties binnen gegevens om cyclische patronen te identificeren.
 • Voorspelling: Een kritieke toepassing van tijdreeksanalyse, waarbij modellen worden ontwikkeld om toekomstige gegevenspunten te schatten op basis van historische data.
 • Seizoenseffecten: Identificatie van terugkerende patronen op jaarbasis of volgens een ander vast tijdsinterval, wat essentieel is voor seizoensgebonden planning en strategie.
 • Data Preprocessing: Inclusief het behandelen van ontbrekende data, normaliseren van tijdsintervallen, en het verwijderen van uitschieters om de kwaliteit van de analyses te verbeteren.

Toepassingsgebieden

 • Financiën en Economie: Voor het voorspellen van markttrends, aandelenkoersen, en economische indicatoren.
 • Meteorologie: Voor het voorspellen van weersomstandigheden en klimaatveranderingen.
 • Gezondheidszorg: Voor het analyseren van patiëntgegevens en epidemieën over tijd.
 • Marketing: Voor het analyseren van consumentengedrag en verkooppatronen.

Bijdrage van Box & Jenkins

George Box en Gwilym Jenkins hebben aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van ARIMA-modellen, een standaard in de tijdreeksanalyse. Hun methodologieën hebben de basis gevormd voor moderne voorspellende modellen in diverse wetenschappelijke en commerciële toepassingen.

Conclusie

Tijdreeksanalyse is een onmisbaar instrument voor data-analyse in vele vakgebieden. Het biedt de mogelijkheid om historische gegevens te begrijpen en toekomstige trends te voorspellen, wat essentieel is voor besluitvorming en strategische planning. Door geavanceerde statistische technieken en modellen toe te passen, stelt tijdreeksanalyse onderzoekers en professionals in staat om betrouwbare inzichten te verwerven en effectief te reageren op veranderende patronen en voorwaarden.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank