Kennisbank

Tollgate

Wat is een Tollgate?

In Lean Six Sigma-projecten, uitgevoerd volgens de DMAIC-methodologie (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), speelt het concept van een “Tollgate” een belangrijke rol. Tollgates zijn evaluatiemomenten die als control checkpoints dienen om de voortgang en kwaliteit van het project te waarborgen. Hieronder worden de functies, kenmerken en voordelen van Tollgates binnen dit proces nader toegelicht.

Functies en Kenmerken van Tollgates

  • Evaluatiepunt: Een Tollgate dient als een formeel evaluatiemoment waarbij het projectteam de voortgang van het project beoordeelt samen met stakeholders of leiderschap. Dit gebeurt aan het einde van elke fase in het DMAIC-proces.
  • Resultaten en Deliverables: Bij elk Tollgate worden de resultaten en deliverables van de betreffende fase beoordeeld. Het team moet bewijzen dat het de doelstellingen van die fase heeft gehaald en klaar is om naar de volgende fase te gaan.
  • Go/No-go-beslissing: Op basis van de evaluatie wordt een beslissing genomen of het project doorgaat naar de volgende fase (‘Go’) of dat er aanvullende revisies of verbeteringen nodig zijn (‘No-go’). Deze beslissingen zijn cruciaal voor het succesvol beheersen van het project.
  • Risicobeheer: Tollgates fungeren ook als een vorm van risicomanagement door tijdig potentiële problemen en obstakels te identificeren die de projectvoortgang kunnen belemmeren. Dit stelt het team in staat om proactief te handelen in plaats van reactief.
  • Projectcontrole: Deze checkpoints helpen bij het bewaken van de projectvoortgang en zorgen ervoor dat elke fase voldoet aan de gestelde verwachtingen voordat er verder wordt gegaan.
  • Documentatie en Communicatie: Tollgates vereisen gedetailleerde documentatie van projectresultaten en -voortgang. Dit bevordert transparantie en zorgt voor heldere communicatie tussen teamleden en belanghebbenden.

Voordelen van het Gebruik van Tollgates

  • Verbeterde Projectcontrole: Door regelmatig de voortgang te evalueren, blijven projecten beter op schema en binnen het budget.
  • Preventie van Fouten: Vroegtijdige identificatie van problemen voorkomt dat fouten zich opstapelen en reduceert de kosten voor herstelwerkzaamheden.
  • Verhoogde Stakeholderbetrokkenheid: Tollgates zorgen voor regelmatige interactie met stakeholders, wat leidt tot betere afstemming en tevredenheid.
  • Versterking van Teamverantwoordelijkheid: De noodzaak om bij elk Tollgate resultaten te presenteren, verhoogt de verantwoordelijkheid en motivatie binnen het team.

Conclusie

Tollgates in het DMAIC-proces zijn essentieel voor het succesvol beheren van Lean Six Sigma-projecten. Ze bieden een gestructureerd mechanisme om de voortgang te evalueren en te verzekeren dat het project op het juiste pad blijft. Door effectieve implementatie van Tollgates kunnen organisaties hun procesverbeteringen maximaliseren en significante efficiëntie- en kwaliteitsverbeteringen realiseren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank