Kennisbank

Total Productive Maintenance (TPM)

Wat is Total Productive Maintenance (TPM)?

Total Productive Maintenance (TPM) is een onderhoudsbenadering gericht op het maximaliseren van de efficiëntie en levensduur van productieapparatuur. Het integreert onderhoud in het hart van de productieprocessen en omvat iedereen van operators tot hoger management. Hieronder volgt een uitgebreide uitleg van de principes, elementen, en de impact van TPM binnen een organisatie.

Principes van TPM

 1. Stilstandpreventie: TPM legt een sterke nadruk op het voorkomen van stilstand en uitval van apparatuur. Door proactieve onderhoudspraktijken en regelmatige controles worden potentiële storingen vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt.
 2. Continue ontwikkeling: Naast regulier onderhoud streeft TPM naar continue verbetering van apparatuur en processen. Dit houdt in dat machines regelmatig worden geüpgraded en aangepast om te voldoen aan de dynamische eisen van de productieomgeving.

Belangrijke Elementen van TPM

 • Autonoom Onderhoud: Dit aspect van TPM moedigt operators aan om basis onderhoudstaken uit te voeren en hun machines te inspecteren, waardoor kleine problemen snel worden opgelost.
 • Gepland Onderhoud: Systematische planning van onderhoudsactiviteiten helpt om de beschikbaarheid van apparatuur te maximaliseren en ongeplande downtime te minimaliseren.
 • Kleine Groepenactiviteiten: Door teamwerk en samenwerkingsprojecten worden werknemers betrokken bij het continu verbeteren van hun werkomgeving en processen.
 • Opleiding en Betrokkenheid: Een succesvol TPM-programma vereist uitgebreide training en actieve betrokkenheid van alle medewerkers in onderhouds- en verbeteringsprocessen.
 • Overall Equipment Effectiveness (OEE): Deze kernprestatie-indicator meet de algehele effectiviteit van apparatuur door te kijken naar beschikbaarheid, prestatie-efficiëntie en kwaliteitsratio.
 • 5S-methode: Een methodologie die gericht is op het organiseren en optimaliseren van de werkplek voor maximale efficiëntie en veiligheid.

Voordelen van TPM

 • Verhoogde Productiviteit: Door de focus op preventief onderhoud en verbeteringen worden storingen geminimaliseerd en de productietijd gemaximaliseerd.
 • Kostenbesparing: Verminderde uitvaltijd en efficiënter gebruik van apparatuur leiden tot lagere operationele kosten en minder investeringen in noodreparaties.
 • Verbeterde Werkomgeving: TPM bevordert een schone, veilige en goed georganiseerde werkomgeving, wat de moraal en de productiviteit van de werknemers ten goede komt.
 • Cultuur van Continu Verbeteren: TPM implementeert een cultuur waarin continu verbeteren de norm is, wat leidt tot innovatieve oplossingen en procesverbeteringen.

Conclusie

Total Productive Maintenance is een essentiële strategie binnen Lean Manufacturing en Six Sigma die niet alleen de betrouwbaarheid van apparatuur verbetert, maar ook een diepgaande impact heeft op de algehele operationele efficiëntie van een organisatie. Door de implementatie van TPM-principes kunnen bedrijven streven naar nul defecten, een optimale productieoutput behalen en hun concurrentiepositie in de markt versterken.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank