Kennisbank

Total Quality Management (TQM)

Wat is Total Quality Management (TQM)?

Total Quality Management (TQM) is een benadering voor kwaliteitsmanagement in organisaties, gericht op het creëren van langdurige succes door klanttevredenheid. TQM integreert fundamentele managementtechnieken, bestaande processen en de technische hulpmiddelen onder een gemeenschappelijke filosofie die gericht is op continue verbetering. Hieronder wordt de filosofie, de principes, en de praktische toepassing van TQM nader uitgelegd.

Kernprincipes van TQM

  • Klantgerichtheid: Het eerste en voornaamste principe van TQM is het stellen van de klant centraal. Het doel is om producten en diensten te leveren die voldoen aan, en bij voorkeur overtreffen, de verwachtingen van de klant.
  • Continue Verbetering: Een constante focus op verbetering is essentieel binnen TQM. Processen worden continu geëvalueerd en verbeterd in de richting van innovatie en perfectie.
  • Betrokkenheid van Medewerkers: TQM bevordert een cultuur waarin alle medewerkers betrokken zijn bij het proces van kwaliteitsverbetering. Het stimuleert training, effectieve communicatie en teamwork.
  • Gegevensgestuurde Besluitvorming: Beslissingen binnen een TQM-omgeving zijn altijd gebaseerd op data en statistische methoden, niet op aannames of gokwerk. Het verzamelen en analyseren van gegevens is cruciaal om de onderliggende oorzaken van problemen te begrijpen.
  • Leiderschap en Managementbetrokkenheid: Effectief leiderschap en engagement van het management zijn onmisbaar in TQM. Leiders moeten een duidelijke visie hebben, de kwaliteitsdoelstellingen ondersteunen en als rolmodel dienen voor hun teams.

Voordelen van TQM

  • Verbeterde Kwaliteit van Producten/Diensten: Door zich te richten op kwaliteitsverbetering, kunnen organisaties de kans op fouten verminderen en de betrouwbaarheid van hun producten/diensten verhogen.
  • Verhoogde Klanttevredenheid: Met producten en diensten die voldoen aan of de verwachtingen van de klant overtreffen, verbetert TQM de klanttevredenheid en -loyaliteit.
  • Verlaagde Kosten: Door verspilling en inefficiënties te verminderen, kunnen de totale kosten binnen de organisatie aanzienlijk worden verlaagd.
  • Verbeterde Werknemersmoraal: Een cultuur die gericht is op inclusiviteit en erkenning van de bijdragen van medewerkers kan de werknemersmoraal en -betrokkenheid verbeteren.

Conclusie

TQM is niet alleen een strategie voor kwaliteitsverbetering; het is een omvattende managementbenadering die de manier waarop organisaties opereren kan transformeren, leidend tot substantiële verbeteringen in efficiëntie, klanttevredenheid en concurrentievermogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank