Kennisbank

Training Within Industry (TWI)

Wat is Training Within Industry (TWI)?

Training Within Industry (TWI) is een trainingsmethodologie die oorspronkelijk werd ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog om de productie-efficiëntie te verhogen. Het programma is ontworpen om werknemers snel en systematisch op te leiden, vooral nuttig in situaties waarin ervaren werknemers vervangen moeten worden door nieuwe of tijdelijke krachten. Hier volgt een gedetailleerde uitleg van de stappen en principes van het TWI-programma.

Stappen in het TWI-proces

 1. Voorbereiding van de Werknemer:
  • Doel: Bereid de werknemer voor op de training door de juiste omgeving en hulpmiddelen te verschaffen.
  • Acties: Selecteer geschikte kandidaten voor de training en zorg voor een trainingsomgeving die vrij is van afleidingen en goed uitgerust met de nodige materialen en gereedschappen.
 2. Presentatie over het Werk:
  • Doel: Geef gedetailleerde instructies en demonstraties over de te verrichten taken en verantwoordelijkheden.
  • Acties: De trainer legt de stappen van het werkproces uit, toont de juiste methoden en benadrukt de sleutelaspecten van de taken die van belang zijn voor kwaliteit en veiligheid.
 3. Proberen:
  • Doel: Laat de werknemer de taken praktisch uitvoeren om de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen.
  • Acties: Onder direct toezicht van de trainer oefent de werknemer de taken uit, waarbij hij of zij de mogelijkheid krijgt om te leren door te doen, wat essentieel is voor het versterken van het geleerde.
 4. Verificatie van het Leren:
  • Doel: Beoordeel of de werknemer de taken correct heeft geleerd en in staat is deze zelfstandig uit te voeren.
  • Acties: De trainer evalueert de prestaties van de werknemer, geeft constructieve feedback, en maakt indien nodig correcties om ervoor te zorgen dat de werknemer de taken naar behoren kan uitvoeren.

Principes van TWI

 • Standaardisatie: TWI benadrukt het belang van gestandaardiseerde werkprocessen om consistentie in training en uitvoering te waarborgen.
 • Replicatie: Door een gestandaardiseerde aanpak kunnen trainingstechnieken gemakkelijk gerepliceerd worden over verschillende teams en locaties.
 • Kwaliteitsbewaking: Continue monitoring en evaluatie zorgen ervoor dat alle werknemers aan dezelfde hoge standaarden voldoen.

Conclusie

Training Within Industry blijft een fundamenteel onderdeel van moderne productie- en serviceomgevingen. Het biedt een robuuste structuur voor het snel en effectief opleiden van werknemers, wat cruciaal is voor organisaties die te maken hebben met snelle veranderingen of hoge turnover. TWI helpt organisaties om een sterk en bekwaam personeelsbestand op te bouwen dat in staat is om consistente, hoogwaardige resultaten te leveren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank