Kennisbank

Two Proportion Test

Two Proportion Test: Een Statistische Methode voor het Vergelijken van Proporties

De Two Proportion Test is een statistische toets die wordt gebruikt om te bepalen of er een significant verschil is tussen de proporties van twee onafhankelijke groepen. Deze toets is essentieel in onderzoeksdomeinen zoals marketing, gezondheidszorg, en productkwaliteitscontroles, waar het noodzakelijk is om te begrijpen of twee verschillende behandelingen, strategieën of processen resulteren in verschillende uitkomsten. Hieronder wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze toets functioneert.

Stappen in de Two Proportion Test

 1. Formuleren van Hypothesen:
  • Nulhypothese (H0): Er is geen verschil tussen de twee proporties.
  • Alternatieve Hypothese (Ha): Er is een significant verschil tussen de twee proporties.
 2. Data Verzamelen:
  • Verzamel de benodigde gegevens van beide groepen, waaronder het totaal aantal waarnemingen en het aantal succesvolle uitkomsten (of de eigenschap van belang).
 3. Bereken Proporties:
  • Bepaal de proportie van succes in beide groepen door het aantal succesvolle uitkomsten te delen door het totale aantal waarnemingen in elke groep.
 4. Bereken de Standaardfout:
  • De standaardfout van het verschil tussen twee proporties geeft de variabiliteit aan en is cruciaal voor het berekenen van de teststatistiek.
 5. Bereken de Teststatistiek:
  • Meestal wordt een Z-statistiek gebruikt om te bepalen hoe ver het waargenomen verschil tussen de proporties afwijkt van nul, onder de veronderstelling van de nulhypothese.
 6. Bereken de P-waarde:
  • De p-waarde helpt bepalen de waarschijnlijkheid van het waarnemen van een verschil tussen proporties zoals waargenomen of extremer, indien de nulhypothese waar is.
 7. Besluitvorming:
  • Vergelijk de p-waarde met een vooraf bepaald significantieniveau (vaak 0.05). Als de p-waarde lager is dan dit niveau, verwerp dan de nulhypothese en concludeer dat er een significant verschil is tussen de groepen. Zo niet, dan is er onvoldoende bewijs om de nulhypothese te verwerpen.

Toepassingen van de Two Proportion Test

 • Marketingonderzoek: Vergelijken van de effectiviteit van twee verschillende reclamecampagnes.
 • Klinische Studies: Beoordelen van de effectiviteit van twee verschillende behandelingen of medicijnen.
 • Kwaliteitscontrole: Evalueren van de kwaliteitsverschillen in producten geproduceerd onder verschillende omstandigheden.

Belang van de Two Proportion Test

De Two Proportion Test is van belang voor het nemen van datagestuurde beslissingen en helpt organisaties bij het evalueren van de effectiviteit van hun processen of behandelingen. Door een grondige statistische analyse kunnen organisaties strategieën optimaliseren en beter gefundeerde beslissingen nemen, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde uitkomsten en tevredenheid.

Conclusie

De Two Proportion Test biedt een methode voor het analyseren van verschillen tussen twee onafhankelijke groepen. Het vermogen om proportionele verschillen te toetsen met statistische precisie maakt het een onmisbaar instrument in het arsenaal van onderzoekers, analisten en managers in vrijwel elke sector.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank