Kennisbank

Value Added

Wat is Value Added (Waarde Toevoegen)?

“Waarde toevoegen” is een concept binnen Lean-management dat gericht is op het maximaliseren van de waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling. Dit proces houdt in dat elke stap in het productie- of serviceproces wordt geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het direct bijdraagt aan de behoeften en wensen van de klant. Hier volgt een diepgaande blik op hoe waarde toevoegen functioneert binnen Lean-principes en de impact die het heeft op organisaties.

Definitie van Waarde

 • Klantperspectief: Waarde wordt gedefinieerd vanuit het perspectief van de klant, wat betekent dat iets alleen waarde heeft als de klant bereid is ervoor te betalen.
 • Kernactiviteiten: Activiteiten die direct bijdragen aan de wensen van de klant worden beschouwd als waarde toevoegend. Alles wat hier niet aan bijdraagt, wordt gezien als verspilling.

Waardestroomanalyse

 • Procesmapping: Het analyseren van de waardestroom houdt in dat het volledige proces van begin tot eind in kaart wordt gebracht, met als doel om inzicht te krijgen in welke stappen daadwerkelijk waarde toevoegen.
 • Identificatie van Verspilling: Tijdens de waardestroomanalyse worden niet-waardetoevoegende activiteiten geïdentificeerd, die vervolgens het doel worden voor eliminatie of verbetering.

Eliminatie van Verspilling

 • Verspilling Verminderen: Door het elimineren van verspillingen, zoals onnodige voorraad of wachttijden, worden de efficiëntie en de effectiviteit van het proces verbeterd.
 • Kostenbesparing: Het reduceren van verspilling resulteert vaak in kostenbesparingen en snellere doorlooptijden, wat direct ten goede komt aan de klant.

Waardetoevoegende Activiteiten

 • Directe Bijdrage: Waardetoevoegende activiteiten zijn die stappen in het proces die rechtstreeks bijdragen aan het eindproduct of de service op een manier die door de klant wordt gewaardeerd.
 • Focus op Kwaliteit: Deze activiteiten helpen om de kwaliteit en de functionaliteit van het product of de service te verbeteren, wat leidt tot hogere klanttevredenheid.

Klantgerichtheid

 • Begrijpen van Klantwensen: Lean-management benadrukt het belang van diepgaand begrip van wat de klant waardeert, zodat de productieprocessen dienovereenkomstig kunnen worden aangepast.
 • Responsiviteit: Organisaties moeten flexibel en responsief zijn om zich aan te passen aan veranderende klantbehoeften en -voorkeuren.

Continue Verbetering

 • Kaizen: Lean integreert het concept van continue verbetering (kaizen), waarbij gestreefd wordt naar constante verbeteringen in alle processen, met een sterke focus op waardeverhogende activiteiten.

Conclusie

Door zich te concentreren op waarde toevoegen en het elimineren van verspilling, kunnen organisaties niet alleen hun operationele efficiëntie verbeteren, maar ook een diepere klanttevredenheid realiseren. Dit leidt uiteindelijk tot verbeterde bedrijfsprestaties en een sterkere concurrentiepositie. Lean-management benadrukt dat door continu te streven naar verbetering en nauw af te stemmen op de klantbehoeften.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank