Kennisbank

Variantie

Wat is Variantie?

Variantie is een statistische term die de spreiding van data rond hun gemiddelde (of gemiddelde waarde) beschrijft. Dit concept speelt een cruciale rol in statistische analyses, risicobeoordeling en kwaliteitscontrole.

Betekenis en Berekening van Variantie

1. Definitie van Variantie

Variantie illustreert hoe individuele gegevenspunten verspreid zijn rond het gemiddelde van de dataset. Het is een maatstaf voor de volatiliteit of diversiteit binnen de gegevensverzameling.

2. Berekeningsmethode

De variantie wordt berekend als het gemiddelde van de gekwadrateerde afwijkingen van elk datapunt ten opzichte van het gemiddelde. De formule wordt formeel uitgedrukt als:

Variantie (σ²) = Σ (x – μ)² / N

Hier is wat elke term betekent:

  • σ² staat voor variantie.
  • Σ betekent de som van alle volgende waarden.
  • x vertegenwoordigt elke individuele waarde in de dataset.
  • μ (mu) is het gemiddelde van alle waarden in de dataset.
  • N is het totale aantal waarden in de dataset.

Deze formule berekent hoe ver de individuele waarden in de dataset afwijken van het gemiddelde, wat een indicatie geeft van de spreiding van de gegevens.

3. Bessel-correctie (N-1 in de Noemer)

De term N−1

N−1 in de noemer van de variantieformule staat bekend als de Bessel-correctie. Deze correctie wordt gebruikt om een nauwkeurigere schatting van de populatievariantie te geven wanneer een steekproef wordt gebruikt, en compenseert het verlies aan vrijheidsgraden in de berekening.

Interpretatie en Toepassingen

1. Eenheid van de Variantie

De eenheid van variantie is het kwadraat van de eenheid van de gegevens. Bijvoorbeeld, als de gegevens in meters zijn gemeten, wordt de variantie uitgedrukt in vierkante meters (m²), wat soms interpretatie moeilijk maakt.

2. Relatie met Standaardafwijking

Standaardafwijking is de vierkantswortel van de variantie en wordt vaak gebruikt om de spreiding te interpreteren omdat deze dezelfde eenheden heeft als de oorspronkelijke gegevens.

3. Praktische Toepassingen

Variantie en standaardafwijking zijn fundamenteel in gebieden zoals financiële analyse, kwaliteitscontrole, productontwerp, en meer. Ze helpen bij het beoordelen van risico’s, het optimaliseren van processen, en het nemen van geïnformeerde beslissingen gebaseerd op de spreiding van de data.

Conclusie

Variantie is meer dan een theoretisch concept; het is een praktisch hulpmiddel dat essentieel is voor kwaliteitsmanagement, risicoanalyse en statistische betrouwbaarheid. Door de variantie en standaardafwijking te beheersen, kunnen organisaties de kwaliteit van hun producten en diensten verbeteren en hun operationele efficiëntie verhogen.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank