Kennisbank

Variatie

Wat is Variatie in data?

Variatie, of statistische spreiding, speelt een rol in statistische analyses, kwaliteitsbeheer en procesoptimalisatie. Het verwijst naar de mate waarin data- of procesmetingen verschillen van het centrale punt, meestal het gemiddelde. Deze variabiliteit is inherent aan bijna alle meetprocessen en systemen. Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg over het concept van variatie, de belangrijkste metingen, en de implicaties ervan in verschillende domeinen.

Kernaspecten van Variatie

 1. Definitie en Belang van Variatie:
  • Variabiliteit: Duidt op de schommelingen van metingen rond een gemiddelde waarde. Deze variabiliteit kan voortkomen uit verschillende bronnen, zoals natuurlijke verschillen, meetfouten, of variaties in het proces zelf.
  • Invloed op Kwaliteit: In de context van productie of service delivery, kan hoge variatie leiden tot inconsistente kwaliteit, wat de klanttevredenheid negatief kan beïnvloeden.
 2. Meten van Variatie:
  • Standaardafwijking: Dit is de meest gebruikte maatstaf voor spreiding en geeft de gemiddelde afstand van de metingen tot het gemiddelde weer. Het is nuttig omdat het in dezelfde eenheden is als de metingen zelf.
  • Variantie: De kwadraat van de standaardafwijking, nuttig in statistische berekeningen, maar minder intuïtief vanwege de kwadratische eenheden.
 3. Procesbeheersing en Kwaliteitsverbetering:
  • Methodologieën zoals Six Sigma en Statistical Process Control (SPC) richten zich op het verminderen van variatie om de kwaliteit en consistentie van producten en diensten te verbeteren.
  • Gaussische Verdeling: Vele processen volgen een normale verdeling van variatie, waarbij de meeste metingen zich dicht bij het gemiddelde bevinden en minder frequent voorkomen naarmate ze verder van het gemiddelde liggen.
 4. Betrouwbaarheidsintervallen:
  • Belang in Statistiek: Betrouwbaarheidsintervallen bieden een bereik waarbinnen we met een bepaalde zekerheid kunnen zeggen dat een parameter zoals het gemiddelde valt. Ze zijn direct afhankelijk van de gemeten spreiding in de gegevens.

Toepassingen van Variatie

 • Productie: In industriële productieprocessen helpt het beheren van variatie om defecten te verminderen en de algehele productkwaliteit te verhogen.
 • Wetenschappelijk Onderzoek: In experimenteel onderzoek helpt het begrijpen van variatie onderzoekers om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun resultaten te beoordelen.
 • Kwaliteitsbeheer: Door continu de variatie te monitoren en te streven naar vermindering ervan, kunnen bedrijven hun operationele processen optimaliseren en hun kwaliteitsnormen verhogen.

Conclusie

Variatie is een fundamenteel concept in zowel de statistiek als in praktische toepassingen zoals productie en kwaliteitscontrole. Het effectief beheren van variatie stelt organisaties in staat om meer consistente en betrouwbare producten en diensten te leveren, wat essentieel is voor het handhaven van concurrentievoordeel en het verhogen van de klanttevredenheid.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank