Kennisbank

Verborgen Fabriek (Hidden Factory)

Wat is Verborgen Fabriek (Hidden Factory)?

De term “verborgen fabriek” beschrijft een concept binnen organisaties waar aanzienlijke middelen en inspanningen worden verspild aan activiteiten die geen waarde toevoegen aan het eindproduct of de dienst. Dit verschijnsel, vaak onzichtbaar voor het management, kan leiden tot verhoogde operationele kosten en verminderde winstgevendheid. Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van de verborgen fabriek en de impact ervan op bedrijfsprocessen.

Definitie en Kenmerken van de Verborgen Fabriek

 • Verspilling en Kosten:
  • De verborgen fabriek verwijst naar alle activiteiten die niet direct bijdragen aan de klantwaarde maar wel middelen verbruiken, zoals het corrigeren van fouten, herwerken van defecte producten, en overmatige kwaliteitscontroles.
 • Impact op Kwaliteitsmanagement:
  • Het identificeren en elimineren van de activiteiten binnen de verborgen fabriek is essentieel voor effectief kwaliteitsmanagement en het verminderen van operationele kosten.

Belang van het Aanpakken van de Verborgen Fabriek

 • Kwaliteitsverbetering:
  • Door het verminderen van de verborgen fabriek, kunnen organisaties hun algehele kwaliteitsniveaus verbeteren en consistenter maken, wat direct bijdraagt aan klanttevredenheid en concurrentievermogen.
 • Continu Verbeteren:
  • Het concept benadrukt het belang van voortdurende verbeteringen en het proactief aanpakken van problemen voordat ze zich voordoen, in plaats van reactief te handelen.
 • Kosten van Slechte Kwaliteit (COPQ):
  • De verborgen fabriek draagt significant bij aan de COPQ, inclusief directe en indirecte kosten die voortvloeien uit inefficiënties en kwaliteitsproblemen.

Strategieën voor het Verminderen van de Verborgen Fabriek

 • Procesanalyse en -optimalisatie:
  • Systematische analyse van bedrijfsprocessen om niet-waardetoevoegende activiteiten te identificeren en te elimineren.
 • Lean Management en Six Sigma:
  • Implementatie van Lean-principes en Six Sigma-methodologieën om verspilling te minimaliseren en procesefficiëntie te maximaliseren.
 • Cultuur van Kwaliteitsbewustzijn:
  • Het bevorderen van een organisatiecultuur waarbij elke medewerker verantwoordelijkheid neemt voor kwaliteit en wordt aangemoedigd om verbeteringen voor te stellen.

Conclusie

De verborgen fabriek is een aanzienlijk obstakel voor organisaties die streven naar efficiëntie en hoge kwaliteit in hun producten en diensten. Door dit fenomeen aan te pakken, kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen maar ook hun marktpositie versterken door consistent hoge kwaliteitsniveaus te leveren. Het systematisch verminderen van de verborgen fabriek vereist een grondige kennis van bedrijfsprocessen, een sterke commitment aan continue verbetering, en een bedrijfscultuur die kwaliteit waardeert.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank