Kennisbank

Visual Control

Wat is Visual Control?

Visual Control, een integraal onderdeel van Lean management en kwaliteitsmanagement, hanteert visuele hulpmiddelen en indicatoren om processen, prestaties en de efficiëntie binnen teams en systemen duidelijk en begrijpelijk te maken.

Wat is het verschil met Visual management?

Visual Control is specifiek gericht op het gebruik van visuele middelen om de status en prestaties van processen direct zichtbaar en begrijpelijk te maken, waardoor snel ingrijpen en effectieve communicatie mogelijk zijn. Het is een tactische aanpak die helpt bij het monitoren en reguleren van de dagelijkse operaties binnen een organisatie.

Visual Management, daarentegen, is een bredere strategie die niet alleen het gebruik van visuele hulpmiddelen omvat, maar ook de principes van leiderschap en organisatiebeheer integreert. Visual Management richt zich op het verbeteren van de algehele visibiliteit van werkstromen, processen, en prestaties op alle niveaus van de organisatie. Het doel is om een cultuur van transparantie en continue verbetering te bevorderen, waarbij elk teamlid betrokken is en bijdraagt aan de optimalisatie van de organisatie.

Kernprincipes van Visual Control

 1. Communicatie:
  • Visual Control benut visuele hulpmiddelen zoals afbeeldingen, grafieken, en signalen om complexe informatie eenvoudig en snel over te brengen, waardoor snelle en effectieve communicatie mogelijk wordt.
 2. Real-time Prestatie-indicatoren:
  • Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) en andere relevante statistieken worden weergegeven op visuele dashboards, die essentiële informatie in real-time tonen om prestaties te monitoren tegenover gestelde doelen.
 3. Ondersteuning van Dagelijkse Processen:
  • Visual Control speelt een cruciale rol in dagelijkse operationele activiteiten, zoals stand-up meetings of verbeterbordsessies, waarbij teams gezamenlijk voortgang bekijken en issues aanpakken.
 4. Efficiënte Probleemoplossing:
  • Visuele hulpmiddelen helpen bij het snel identificeren van problemen of afwijkingen in processen, waardoor teams direct kunnen ingrijpen en correctieve maatregelen kunnen treffen.
 5. Faciliteren van Procesverbetering:
  • Door prestaties visueel te maken, worden trends en patronen duidelijk, wat teams helpt bij het voortdurend verbeteren van processen en het nemen van data-gedreven beslissingen.

Toepassingen van Visual Control

 • Productieomgevingen:
  • Gebruik van Andon borden die de status van productielijnen tonen om onderbrekingen en knelpunten direct zichtbaar te maken.
 • Kantooromgevingen:
  • Implementatie van dashboards die projectstatussen, deadlines en teamdoelen weergeven om de workflow en taakbeheer te optimaliseren.
 • Zorginstellingen:
  • Toepassing van visuele systemen om patiëntengegevens en behandelschema’s overzichtelijk en direct toegankelijk te maken voor zorgpersoneel.

Voordelen van Visual Control

 • Verhoogde Transparantie:
  • Biedt duidelijk inzicht in operationele prestaties en verbeterpunten, wat bijdraagt aan een open en transparante werkomgeving.
 • Verbeterde Teamdynamiek:
  • Stimuleert samenwerking en communicatie binnen teams door gezamenlijke evaluatie en discussie van visueel gepresenteerde gegevens.
 • Ondersteuning van Continu Verbeteren:
  • Moedigt een cultuur van voortdurende verbetering aan door zichtbaarheid van procesprestaties en het faciliteren van proactieve verbeterinitiatieven.

Conclusie

Visual Control is niet alleen een tool voor het beheer van prestaties, maar ook een strategische aanpak die de basis vormt voor effectieve communicatie, probleemoplossing en continue verbetering binnen organisaties. Door het inzetten van duidelijke en in het oog springende visuele middelen, bevordert het een cultuur van efficiëntie en transparantie, wat essentieel is voor het succes in moderne competitieve markten.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank