Kennisbank

Visueel Management

Wat is Visueel Management?

Visual Management is een uitgebreide strategie die visuele hulpmiddelen gebruikt om informatie transparant en toegankelijk te maken, waardoor een cultuur van openheid en continue verbetering wordt bevorderd. Deze benadering helpt medewerkers en management om snel inzicht te krijgen in processen, problemen en prestaties, en stimuleert betrokkenheid en proactieve probleemoplossing binnen de gehele organisatie.

Wat is het verschil met Visual Control?

In tegenstelling tot Visual Management, concentreert Visual Control zich meer op het direct beheren en controleren van specifieke processtappen en operationele taken. Het gebruikt visuele indicatoren zoals controlelampjes, borden en markeringen om de huidige status van operaties aan te geven en vereiste acties duidelijk te maken. Deze aanpak is zeer gericht op het verminderen van fouten, het verbeteren van veiligheid en het efficiënt managen van de dagelijkse workflow.

Kernaspecten van Visueel Management

 1. Duidelijke Communicatie:
  • Gebruik van borden, pictogrammen, kleurcodes, en grafieken om cruciale informatie snel en duidelijk over te brengen, wat verwarring en misinterpretaties minimaliseert.
 2. Beschikbaarheid van Informatie:
  • Essentiële gegevens zoals productieprestaties, planning, en veiligheidsinstructies zijn altijd zichtbaar en toegankelijk voor alle betrokkenen.
 3. Probleemidentificatie:
  • Snelle herkenning van afwijkingen en problemen door visuele indicatoren, wat onmiddellijke actie en correctie mogelijk maakt.
 4. Standaardisatie:
  • Bevordering van consistentie en uniformiteit in werkprocessen door gestandaardiseerde visuele instructies die gemakkelijk te volgen zijn.
 5. Team Engagement:
  • Actieve betrokkenheid van teamleden bij het onderhouden en verbeteren van visuele managementpraktijken, wat eigenaarschap en motivatie verhoogt.
 6. Visualisatie van Doelen:
  • Duidelijke weergave van organisatie- en prestatiedoelstellingen, waardoor alle teamleden weten wat er verwacht wordt en hoe hun bijdragen het grotere geheel ondersteunen.

Voordelen van Visueel Management

 • Efficiëntieverbetering: Door het verminderen van tijd besteed aan het zoeken naar informatie en het verduidelijken van communicatie, worden processen sneller en soepeler.
 • Verhoogde Productiviteit: Teams kunnen sneller reageren op issues en behouden een hoger niveau van productiviteit door minder downtime en snellere probleemoplossing.
 • Verbeterde Kwaliteit: Standaardisatie en duidelijke procesbeschrijvingen helpen fouten te verminderen en de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren.
 • Versterkte Veiligheid: In industrieën waar veiligheid cruciaal is, helpt visueel management bij het handhaven van hoge veiligheidsnormen door duidelijke waarschuwingen en instructies.

Conclusie

Visueel management is een krachtige strategie binnen Lean methodologieën die niet alleen de operationele efficiëntie verbetert, maar ook de betrokkenheid en het welzijn van medewerkers verhoogt. Door complexe informatie toegankelijk en begrijpelijk te maken, helpt het organisaties om sneller, veiliger en met een hogere kwaliteit te opereren.

Online Lean training:
100% Lean, helemaal op jouw tempo

Veel gelezen in onze kennisbank